MAK4433 Proje Hazırlık , MAK4402 Makine Tasarımı ve MAK4004 Bitirme Ödevi Derslerini Alan Öğrencilerin Dikkatine

MAK4433 Proje Hazırlık dersi içerisinde yürütülen faaliyetlerin raporlanması için herhangi bir kural konulmamış olup öğrencilerin danışman öğretim üyesine basılı bir rapor sunmaları zorunludur. Sunulan raporlar öğretim üyesi tarafından 1 dönem boyunca saklanacaktır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

1- Öğretim Elemanına ciltlenmemiş raporun teslimi için son tarih: 26 MAYIS 2017

2- Bölüm sekreterliğine öğretim elemanı imzalı teslim formu ile raporların teslimi için son tarih: 30 MAYIS 2017

 

 

MAK4402 Makine Tasarımı Proje Raporları Mühendislik Fakültesi Bitirme Ödevi yazım kurallarına uyularak hazırlanacaktır. Ciltlenmemiş raporlar bir kopya olarak danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. Danışman öğretim elemanının değerlendirmesinin ardından uygun bulunan raporlar iki kopya ciltlenecektir. Ciltlenmiş raporlardan biri CD ile birlikte bölüm sekreterliğine, diğeri ise danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. Öğrenci tarafından bölüm sekreterliğine teslim edilen raporlarla birlikte danışman öğretim elemanı tarafından imzalanmış rapor teslim formunun verilmesi zorunludur.

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

1- Öğretim Elemanına ciltlenmemiş raporun teslimi için son tarih: 26 MAYIS 2017

2- Bölüm Kontrol Komisyonunca Tasarım Proje Raporlarının yazım kurallarına uygunluğunun kontrolü 30 MAYIS 2017

3- Bölüm sekreterliğine öğretim elemanı imzalı teslim formu ile ciltlenmiş raporların teslimi için son tarih: 05 HAZİRAN 2017

4- Öğretim Elemanının not protokolünün bölüm sekreterliğine teslimi için en son tarih: 06 HAZİRAN 2017

 

 

MAK4004 Bitirme Ödevi dersinin raporları ciltlenmemiş ve 3 kopya halinde danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. Danışman öğretim elemanı Ön değerlendirme yaptıktan sonra doldurduğu Bitirme Ödevi teslim formunu bölüm sekreterliğine teslim edecektir. Uygun bulunan raporların sözlü sunumları daha sonra açıklanacak programa göre yapılacaktır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

1- Öğretim Elemanına ciltlenmemiş raporun teslimi için son tarih: 29 MAYIS 2017

2- Öğretim Elemanı tarafından bölüm sekreterliğine Bitirme Ödevi teslim formunu ulaştırılması için son tarih: 30 MAYIS 2017

3- Bölüm Kontrol Komisyonunca Bitirme Ödevlerinin yazım kurallarına uygunluğunun kontrolü 30 MAYIS 2017

4- Bitirme Ödevi sözlü sunum tarihi: 05 HAZİRAN 2016