Dönem içi Staj Yapan Öğrencilerin Dikkatine

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının Bahar Döneminde yapılan stajlar ile ilgili gizli sicil fişleri SGK bürosundan alınarak ilgili firmaya götürülecektir. Firma tarafından doldurulan bu bilgiler kapalı zarf içinde 2. Dönem içi Staj Final Raporu ile birlikte 16 Haziran 2017 tarihine kadar Arş. Gör. Ahmet Serhan CANBOLAT’a teslim edilecektir.

NOT: Sözlü yapılacağından dolayı raporların e-mail yoluyla değil, elden teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ekteki dosyanın içinde bulunan, raporu hazırlarken uyulması gereken kurallar bölümünü dikkatle okunması ve raporların orada yazılan talimatlara uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Raporların Calibri yazı tipinde ve 10 punto olacak şekildeen az 6 sayfa yazılarak hazırlanması gerekmektedir.

Final Raporunu indirmek için tıklayınız.