Mak3009 Mühendislikte Proje Yönetimi, Mak4001 Mühendislik Sistem Tasarımı, Mak4433 Proje Hazırlık ve Mak4404 Bitirme Ödevi Derslerini Alan Öğrencilerin Dikkatine

Mak3009 Mühendislikte Proje netimi, Mak4001 Mühendislik Sistem Tasarımı, Mak4433 Proje Hazırlık ve Mak4404 Bitirme Ödevi dersleri için danışman ve konu seçiminin 06.10.2017 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Danışman bulamayan öğrencilerinin 06.10.2017 tarihine kadar bölüm sekreterliğine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizin hem ısıl  hem de mekanik sistemler alanlarında çalışabilme becerisini kazanması  amacıyla öğrencilerimizin 7. yy’daki Mühendislik Sistem Tasarımı, 8. yy’daki Makine Tasarımı ve Bitirme Ödevi derslerindeki proje konularını mutlaka aşağıda verilen her bir gruptan en az bir tane olmak üzere seçmesi gerekmektedir.  Bu kurala uygun olmayan proje konularının değiştirilmesi için son tarih  06 Ekim 2017 dir.

  1. Grup: Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalı, Mekanik Anabilim Dalı, Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı
  2. Grup: Termodinamik Anabilim Dalı, Enerji Anabilim Dalı

 

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı