Tornalama İşlemlerinde Kesme Kuvvetlerinin Belirlenmesi” Deneyinde Teorik Hesaplamalarda Kullanılacak Parametrelerin Değerleri

Raporlar 24.11.2017 tarihine kadar teslim edilebilir.

Teorik hesaplamada kullanılacak değerler.