MAK3037 Mekanizma Tekniği, MAK3054 Machine Dynamics ve MAK3007 Makine Teorisi Dersleri Hakkında Önemli Duyuru

     2014- 2015 eğitim-öğretim yılında bölüme giriş yapmaya hak kazanıp hazırlık sınıfını okuyan ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında bölüme giriş yapmaya hak kazanıp hazırlık sınıfından muaf tutulan öğrenciler dahil olmak üzere sonraki yıllarda bölüme kayıt yaptıran tüm öğrenciler 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ders planına konulan MAK3037 MEKANİZMA TEKNİĞİ ve MAK3054 MACHINE DYNAMICS derslerini almakla yükümlüdür. Daha önceki yıllarda MAK3007MAKİNE TEORİSİ dersini alıp, başarısız olmuş veya 2014- 2015 eğitim-öğretim yılından önce bölüme kayıtlı olup farklı nedenlerden derse kayıt yaptıramamış öğrencilerin MAK3037 MEKANİZMA TEKNİĞİ dersini alıp başarılı olması durumunda MAK3007 MAKİNE TEORİSİ dersini başarmış sayılacaktır.

     Kapatılan vakıf üniversitelerinden gelen ve özel öğrenci statüsünde öğrenim gören (öğrenci numarasında KVU kısaltması bulunan) MAK3037 MEKANİZMA TEKNİĞİ dersini başarılı olması durumunda MAK3007 MAKİNE TEORİSİ dersini başarmış sayılacaktır. Bölümümüze 2017-2018 eğitim-öğretim yılının öncesinde “mühendislik tamamlama” kapsamında kayıt yaptıran ve öğrenim gören öğrenciler MAK3037 MEKANİZMA TEKNİĞİ dersi alıp başarılı olması durumunda MAK3007 MAKİNE TEORİSİ dersini başarmış sayılacaktır. Bölümümüze 2017-2018 eğitim-öğretim yılında “mühendislik tamamlama” kapsamında kayıt yaptıran ve öğrenim gören öğrenciler ise mezun olabilmek için MAK3007 MAKİNE TEORİSİ dersi yerine MAK3037 MEKANİZMA TEKNİĞİ dersini almak ve başarılı olmakla yükümlüdür.