MAK3009 Project Management in Engineering , MAK4001 Mühendislik Sistem Tasarımı , MAK4433 Proje Hazırlık ve MAK4004 Bitirme Ödevi Alan Öğrencilerin Dikkatine

MAK3009 Project Management in Engineering (Mühendislikte Proje Yönetimi)  Mühendislik Fakültesi Bitirme ödevi yazım kuralarına uyularak hazırlanacaktır. 

Raporlar bir kopya olarak danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. Öğrenci tarafından öğretim elemanına teslim edilen raporlarla birlikte danışman öğretim elemanı tarafından imzalanmış rapor teslim formunun bölüm sekreterliğine verilmesi zorunludur.

ÖNEMLİ NOT:  MAK3009 Project Management in Engineering (Mühendislikte Proje Yönetimi) Raporlarının ek kısımlar (Tübitak formu, Kosgeb formu vb.) haricindeki bölümler (Kapak, içindekiler, Özet, Giriş, Proje İçeriği vb.)  ingilizce hazırlanacaktır.  

ÖNEMLİ TARİHLER:

1- Öğretim Elemanına raporun teslimi için son tarih: 27 ARALIK 2017

2- Bölüm sekreterliğine öğretim elemanı imzalı teslim formunun teslimi için son tarih: 27 ARALIK 2017

3- Öğretim Elemanının not protokolünün bölüm sekreterliğine teslimi için en son tarih: 02 OCAK 2018

 ………………………..………………………………………………………………………….

MAK4001 Mühendislik Sistem Tasarımı Proje Raporları Mühendislik Fakültesi Bitirme ödevi yazım kuralarına uyularak hazırlanacaktır. Ciltlenmemiş raporlar bir kopya olarak danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. 

ÖNEMLİ TARİHLER:

1- Öğretim Elemanına ciltlenmemiş raporun teslimi için son tarih: 27 ARALIK 2017

2- Bölüm sekreterliğine öğretim elemanı imzalı teslim formunun ve ciltlenmiş raporun teslimi için son tarih: 02 OCAK  2018

3- Öğretim Elemanının not protokolünün bölüm sekreterliğine teslimi için en son tarih: 02 OCAK 2018

Danışman öğretim elemanının değerlendirmesinin ardından uygun bulunan raporlar iki kopya ciltlenecektir. Ciltlenmiş raporlardan biri CD ile birlikte bölüm sekreterliğine, diğeri ise danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. Öğrenci tarafından bölüm sekreterliğine teslim edilen raporlarla birlikte danışman öğretim elemanı tarafından imzalanmış rapor teslim formunun verilmesi zorunludur.

.………………………..…………………………………………………………………………………..

MAK4433 Proje Hazırlık dersi içerisinde yürütülen faaliyetlerin raporlanması için herhangi bir kural konulmamış olup öğrencilerin danışman öğretim üyesine basılı bir rapor sunmaları zorunludur. Sunulan raporlar öğretim üyesi tarafından 1 dönem boyunca saklanacaktır.

 ÖNEMLİ TARİHLER:

1- Öğretim Elemanına ciltlenmemiş raporun teslimi için son tarih: 27 ARALIK 2017

2- Bölüm sekreterliğine öğretim elemanı imzalı teslim formu ile ciltlenmiş raporların teslimi için son tarih: 02 OCAK 2018

 ………………………..…………………………………………………………………………………….

MAK4004 Bitirme Ödevi dersinin raporları ciltlenmemiş ve 3 kopya halinde danışman öğretim elemanına teslim edilecektir. Danışman öğretim elemanı Ön değerlendirme yaptıktan sonra doldurduğu Bitirme Ödevi teslim formunu bölüm sekreterliğine teslim edecektir. Uygun bulunan raporların sözlü sunumları daha sonra açıklanacak programa göre yapılacaktır.

 ÖNEMLİ TARİHLER:

1- Öğretim Elemanına ciltlenmemiş raporun teslimi için son tarih: 27 ARALIK 2017

2- Öğretim Elemanı tarafından bölüm sekreterliğine Bitirme Ödevi teslim formunu ulaştırılması için son tarih: 29 ARALIK 2017

3- Bitirme Ödevi sözlü sunum tarihi: 03 OCAK  2018

 

  

                Prof. Dr. Recep YAMANKARADENİZ

                                   Bölüm Başkanı