Prof.Dr. İbrahim YÜKSEL


 

İsim : İbrahim YÜKSEL
Ünvan : Prof.Dr.
e-mail : ibrahim@uludag.edutr
Tel : (0224) 2941972
Oda Numarası : Ali Durmaz Binası DM232
URL :
Uzmanlık Alanları : Otomatik Kontrol, Sistem Dinamiği, Mekatronik, Elektrohidrolik ve Elektropnömatik valflar, Taşıt Elektroniği ve Kontrolü, Elektromıknatıs ve Elektromekanik Sistemler.
Eğitim :
Lisans    : 1971-1975, Sakarya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği Bölümü, Bursa

Y.Lisans : 1977-1978, University of Surrey, Guildford, Makine Mühendisliği-İngiltere

Doktora  : 1978-1981, University of Surrey, Guildford, Makine Mühendisliği-İngiltere

 


 

Bilimsel Faaliyetler :
1982-1987 : Yrd.Doç.Dr.: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Makine Müh .Böl.1987-1993 : Doç.Dr.: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Makine Müh .Böl.1993-  …   : Prof.Dr.: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Makine Müh .Böl.

 

Verdiği Lisans Dersleri :
Otomatik KontrolHidrolik Güç İletimiTaşıt Elektroniği ve Kontrolü

 


 

Verdiği Lisansüstü Dersleri :
MekatronikMühendislik Sistemlerinin Modellenmesi, Analizi ve Programlanması

 

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri :
1.Bir Hidrolik Kontrol Sisteminin Tasarımı ve Analizi, Aksoy, M. O 19892 Mekanizmalarının Analizine Eğrisel Tensör Yaklaşımı, Pala, Y. 19883. Hidrolik Güç İletim Sistemlerinin Tasarımı ve Karakteristiklerinin İncelenmesi, Şengirgin, M. 1992

4 Bir Elektromekaniksel Sistemin Tasarımı ve Analizi, Şefkat, G., 1992

5. Hidrolik Sistemleri İçin Sayısal Sinyal İşleme ve Sürücü Devre Tasarımı ve Analizi, Önbaş, H.,1992

6. Bir Yarı Aktif Süspansiyon Sisteminin Tasarımı ve Analizi, Şiren, M. N., 1996.

7. Altay, Ş. “Hidrolik Enjeksiyon Presi Tasarımı, Altay, Ş., 1997

8. Bir Elektromekanik Kumandalı Hidrolik Takoz Tasarımı ve Analizi”, Erzan, E., 2000

9. Benzinli Motorlarda Enjektör Sistemlerinin İncelenmesi, Disk Valflı Yeni Bir Enjektör Tasarımı ve İmalatı, Kamış, Z., 2001

10. Bir Elektrohidrolik Denetim Sisteminde Karşı Yükün Etkisinin Araştırılması”, Okuroğulları, N. E., 2004.

11. Elektro-Mekanik Sistemlerin Darbe Genişlik Modülasyonu Tekniği ile Sürülmesi ve Denetiminin İncelenmesi, Turan, S., 2009

12. Yüksek Serbestlik Dereceli Mekatronik Sistemlerin Tasarımı ve Kontrolü, Ekin, O, 2011.

 


 

Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri :
1. Elektrohidrolik disk valflerin geliştirilmesi ve bunların çeşitli sinyal işleme teknikleri yolu ile denetlenmesinin araştırılması, Şengirgin, M., 2000.2. Elektromekanik Sistemlerin Optimum Tasarımı ve Denetiminin İncelenmesi, Şefkat, G. 20003. Elektropnömatik Bir Sistem için Valf Tasarımı ve Denetim Tekniklerinin Araştırılması, Topçu, Elif Erzan ,2005.

4. Supaplar için Elektromekanik Eyleyici Tasarımı ve Denetiminin Araştırılması, Kocabıçak (Kamış), Zeliha., 2005

 


 

Yayınlar :
Kitaplar :
1. İ.YÜKSEL “OTOMATİK KONTROL-Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri”.MATLAB ile Genişletilmiş 7. Baskı, Ders Kitabı, Nobel Yayın Dağıtım, Ekim 2011.2. İ.YÜKSEL, M. Şengirgin ve G. Şefkat ” OTOMATİK KONTROL PROBLEMLERİ-Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri- Çözümlü Problemler”. Yardımcı Ders Kitabı, 2. Baskı, Dora , 20113. İ.YÜKSEL  ” MATLAB ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi ve Çözümü” Genişletilmiş 3. baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ders Kitabı, 2004.

 

Uluslararası Makaleler :
1. Zeliha KAMIŞ, Elif ERZAN TOPÇU ve İbrahim YÜKSEL “Automatic Control Training With A Real-Time Development System. International Journal of Electrical Engineering Education, Volume 13, Issue 3 (2005), pp181-191 20052. Elif Erzan TOPÇU, İbrahim YÜKSEL ve Zeliha KAMIŞ, “Development of electro-pneumatic fast switching valve and investigation of its characteristics” International Journal on Mechatronics, Volume 16 (2006), pp 365-378, 2006.3. Elif Erzan Topçu, Zeliha Kamış, İbrahim Yüksel, “Simplified numerical solution of electromechanical systems by look-up tables “International Journal on Mechatronics, 18 (2008) 559–565

 

Ulusal Makaleler :
1. İbrahim YÜKSEL “Elektro-hidrolik aç-kapa (on-off) valfler”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakülteleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, pp. 97-108, 1984.2. İbrahim YÜKSEL “Elektrohidrolik Valflerin Genel Karakteristiklerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakülteleri Dergisi, 1992.3. H. Umur, İbrahim YÜKSEL, M. Barış, “Kelebek Vanalarda Akış Karakteristiklerinin İncelenmesi”,U.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 1999,

4. Gürsel ŞEFKAT, İbrahim YÜKSEL, “Bir Elektromekanik Sistemin Statik Davranışının İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003

5. ŞENGİRGİN* ve İbrahim YÜKSEL “Hızlı Anahtarlama Elemanlı Bir İki Kademeli Elektrohidrolik Valf İle Gerçek Zamanda Konum Denetiminin İncelenmesi” DEÜ Fen ve Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Mayıs 2003

6. Z.KAMIŞ ve İbrahim YÜKSEL “Elektromekanik Supap Mekanizması Tasarımı ve Tasarıma Etki Eden Parametrelerin Araştırılması”, Mühendis ve Makine, Ağustos 2003, sayı 523.

7. Kamış, Z., İbrahim YÜKSEL. “An Investigation of Effect of Applied Electrical Voltage on System Dynamic Behavior and Energy Consumption of an Electromechanical Valve Actuator”. G. U. Journal of Science. ISSN 1303-9709. 17 (3). p. 161-177(2004).

8. Gürsel ŞEFKAT, İbrahim YÜKSEL “Matlab GUI Tabanlı Elektromıknatıs Devre Tasarımı Ve Analizi” Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2005, s123-129.

9. Zeliha KAMIŞ, İbrahim YÜKSEL, “Elektromekanik Supap Mekanizmalarında Tasarım Parametrelerinin İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 2004, Bursa

10. Elif ERZAN TOPÇU, İbrahim YÜKSEL, “Alternatif Bir Elektropnömatik Valf Tasarımı Ve Karakteristiklerinin İncelenmesi”, Mühendis ve Makine, Mart 2005, Sayı: 542

11. Zeliha KAMIŞ ve İbrahim YÜKSEL “Yay Enerjisinin Elektromekanik Supap Mekanizmalarının Performansına Katkısı”, Mühendis ve Makine, Nisan 2005, Sayı: 543

12. Zeliha KAMIŞ ve İbrahim YÜKSEL “Farklı Bir Elektromekanik Supap Mekanizmasının Gerçek Zamanlı Denetimi” Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2006, Bursa

13. Elif ERZAN TOPÇU, İbrahim YÜKSEL, “DGM Denetimli Hızlı Anahtarlama Valfi ile Pnömatik Bir Sistemin Konum Denetiminin Deneysel Araştırılması” Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi. 19 (2), 193-200, 2007.

14. TOPÇU, E.E., İbrahim YÜKSEL,. “Elektropnömatik ve Alternatif Valflerin Gelişimi ve Karakteristiklerinin İncelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 21-33, 2007.

15. Zeliha KAMIŞ ve İbrahim YÜKSEL “Elektromekanik Supap Mekanizmalarının Tasarımı Ve Kam Milinden Tahrikli Supap Mekanizmaları İle Karşılaştırılması”, Mühendis ve Makine, Mayıs 2007 Sayı 568

16. KAMIŞ, Z., İbrahim YÜKSEL “Elektromekanik Supap Mekanizmalarında Oturma Hızının Azaltılması”. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9 (1), 25-39. 2008.

17. Sayın A A Yüksel İ “Elektrikli Renault Fluence Aracı, Lityum-İyon Bataryasının Modellenmesi ve Batarya Yönetimi” Mühendis ve Makine, Nisan 2011 Sayı 615

 

Kongreler :
1. G.A.Parker ve İ.YÜKSEL “A novel electro-hydraulic switching valve”, BHRA 6th Fluid Power Symposium, Paper G1, April 8-10, 1981, Cambridge, England.2. G.Parker ve İ.YÜKSEL “An Electrohydraulic Floating Disk Valve”. Proceedings, 1983 ACC, San Francisco, Vol. 2, Paper TA9, pp. 603-608.3. İ.YÜKSEL ve A.Yazar “Design and Analysis of a New Switching Disc Valve for Digital Control Application”. IASTED-İTÜ International Symposium on Measurement and Control (MEC`85), July 23-25, 1985, İstanbul.

4. A.İ. Kahramangil, A. Sürmen, İ.YÜKSEL, “Experimental İnvestigation of an Alternative Cut-off System in Carburetors”, Dördüncü Uluslararası Yanma Sempozyumu, 19-21 Temmuz 1995, Uludağ, Kirazlıyayla.

5. Elif ERZAN TOPÇU, İbrahim YÜKSEL, Zeliha KAMIŞ “The Design and Analysis of An Active Hydraulic Mount”, Proceedings of ESDA2002:6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and AnalysisIstanbul, Turkey,  July 8-11, 2002

6. Zeliha KAMIŞ, İbrahim YÜKSEL, Elif ERZAN TOPÇU “The Desıgn Of A New Injector Wıth Dısc Element”, Proceedings of ESDA2002:6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and AnalysisIstanbul, Turkey,  July 8-11, 2002

7. E.E. TOPÇU. Z. KAMIŞ ve İ. YÜKSEL “Automatıc Control Training On A Dc Motor Control Module” DECOM-TT 2003 International Workshop On Automatic Systems For Building The Infrastructure In Developing Countries, June 26-28, 2003 Istanbul, TURKEY

8. A. A. Sayın, İbrahim YÜKSEL “Li-ion Battery Modeling and Battery Management:A Case Study on Renault Fluence ZE”, Internatıonal Aegean Conference On Electrıcal Machınes And Power Electronıcs & Electromotion Joint Conference, İstanbul Turkey, 8-10 September 2011

9. İbrahim YÜKSEL “Bir Elektromekanik Disk Valfın Dinamik Davranışının İncelenmesi”. TÜBİTAK 1. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, pp.229-240. 12-14 Eylül 1984, ODTÜ, Ankara.

10. İbrahim YÜKSEL ” Elektrohidrolik Valflerdeki Son Gelişmeler”. 3. Ulusal Otomatik Kontrol Sempozyumu, 28-30 Kasım 1984, Yıldız Üniversitesi, İstanbul.

11. İbrahim YÜKSEL “Elektro Mıknatıssal Tahrik Mekanizmaları ve Elektroakışkan Valfler”., Yıldız Üniversitesi Lisansüstü Düzeyde Yaz Okulları Uygulamalı Proses Kontrol ve Ölçü Tekniği Sempozyumu, 24-28 Haziran 1985, Yıldız Üniversitesi, İstanbul.

12. Y.Pala ve İbrahim YÜKSEL “Bileşik Mekanizma Sistemlerinin Tensör Yöntemi ile Kinematik Analizi”. 2. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 22-24 Eylül, 1986 Gaziantep.

13. İbrahim YÜKSEL “Mikro İşlemci Yolu ile Kumanda ve Denetim Teknikleri”. I. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, U.Ü. Balıkesir Mühendislik Fakültesi, pp.174-185, 26-27 Nisan l988, Balıkesir.

14. İbrahim YÜKSEL “Hidrolik Güç Sistemlerinin Optimum Tasarımı”.Ülkemiz Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 20-24 Haziran l988, İstanbul.

15. İbrahim YÜKSEL ve H.İ. Önbaş “Hızlı Anahtarlama Disk Valfı ve Mikro Denetici Yolu ile Sürülmesi”. 6. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 15-17 Eylül 1993 Trabzon.

16. İbrahim YÜKSEL ve M.Şengirgin “Hidrolik Sistemlerin Dinamik Davranışına Etki Eden Paremetrelerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma”. 6. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 15-17 Eylül 1993 Trabzon.

17. İbrahim YÜKSEL ve G.Şefkat “Elektromekaniksel Fren Tasarımı ve Uygulaması”. III. Elektromekanik Sempozyumu, 01-05 Aralık 1993, Bursa.

18. İbrahim YÜKSEL, M.Şengirgin ve H.İ.Onbaş “Elektrohidrolik Valflerin DGM Tekniği ile Sürülmesinin Teorik ve Deneysel Araştırılması”. Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı, 6-7 Nisan 1994, İstanbul.

19. M.Şengirgin, İbrahim YÜKSEL, G.Şefkat,  “Kapasitif Algılayıcıların Tasarım ve Denetim Sistemlerindeki Yeri”, III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 10-11 Nisan 1995, Balıkesir.

20. G.Şefkat, İbrahim YÜKSEL, A. Sürmen, A.İ. Kahramangil, “Benzin Motorlarında Rölanti Çalışmasında Yakıt Tasarrufu Sağlayan Bir Elektromekanik Sistem Tasarımı ve Analizi”, III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 10-11 Nisan 1995, Balıkesir.

21. G.Şefkat İbrahim YÜKSEL, M.Şengirgin, “Elektromekanik Gergi Denetim Sistemi”. TOK’96 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 28-29 Mart 1996, İstanbul.

22. M.Şengirgin, İbrahim YÜKSEL, G.Şefkat, H.İ. Önbaş  “DGM Tekniği ile Servovalf Kumandalı Hidrolik Sistemlerde Mikrodeneticili Konum Kontrolu”, TOK’96 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 28-29 Mart 1996, İstanbul.

23. C.Çakır, İbrahim YÜKSEL, ‘Dönel Mil Keçeleri İçin bir Kuvvet Ölçme Aygıtının Tasarımı ve İmalatı’ , 7. Uluslararası Makine Tasrım ve İmalat Kongeresi, 11-13 Eylül 1996, ÖDTÜ, Ankara.

24. M. Şengirgin, İbrahim YÜKSEL, G. Şefkat “Mekantronik Yaklaşım ile Elektrohidrolik Disk Valflerin Tasarımı ve DGM tekniği ile Sürülmesinin İncelenmesi”, 9. Uluslar arası Makine Tasarım ve İmalatı Kongresi, 13-15 Eylül 2000, ODTÜ, Ankara, Türkiye.

25. M. Şengirgin, İbrahim YÜKSEL, E. Erzan, G. Şefkat, M. N. Şiren “Pasif ve Yarı Aktif Süspansiyon Sistemlerinin Titreşim Yalıtım Performansının İncelenmesi”, 9. Uluslar arası Makine Tasarım ve İmalatı Kongresi, 13-15 Eylül 2000, ODTÜ, Ankara, Türkiye.

26. G. Şefkat, İbrahim YÜKSEL, M. Şengirgin “Pasif ve Yarı Aktif Süspansiyon Sistemlerinde Sistem Parametrelerinin Etkileri”, TOK’2000 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 21-22 Eylül 2000, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

27. G. Şefkat, İbrahim YÜKSEL “Elektromekanik Aygıtlarda Tasarım Optimizasyonu”, TOK2001 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 18-19 Ekim 2001, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

28. M.Şengirgin, İbrahim YÜKSEL “Elektrohidrolik Disk Valf ile Gerçek Zamanda Konum Denetimi”, TOK2001 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 18-19 Ekim 2001, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

29. İbrahim YÜKSEL, M. Şengirgin, “Elekrohidrolik Valflerin Gelişimi ve Karakteristiklerinin İncelenmesi” II. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, 8-11 Kasım 2001, İzmir.

30. M. Şengirgin, İ.YÜKSEL, “Kuvvet Geribeslemeli Bir Test Düzeneğinin Tasarımı ve Analizi ve Sistem Elemanlarının Seçimi” II. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, 8-11 Kasım -2001, İzmir.

31. Elif ERZAN TOPÇU, İbrahim YÜKSEL, Zeliha KAMIŞ  “Taşıt Süspansiyon Sistemlerindeki Gelişmeler”, OTEKON’02 Otomativ Teknolojileri Kongeresi, 24-26 Haziran 2002, Bursa.

32. Zeliha KAMIŞ, İbrahim YÜKSEL, Elif ERZAN TOPÇU “Bir Elektromekanik Supap Mekanizması Tasarımı” OTEKON’02 Otomativ Teknolojileri Kongeresi, 24-26 Haziran 2002, Bursa.

25. Gürsel ŞEFKAT, İbrahim YÜKSELElektromekanik Sistemlerde Dinamik Davranış Özelliklerinin İncelenmesi”, TOK’2002 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 09-11 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara.

33. E.E. TOPÇU ve İbrahim YÜKSEL “Elektropnömatik bir Sistemde Konum Denetiminin Araştırılması” III. Hidrolik Pnömatik Kongeresi ve Sergisi, 4-7 Aralık 2003, İzmir.

34. Kamış, Z., İbrahim YÜKSEL. “Elektromekanik Supap Mekanizmaları İçin Farklı Tasarım Yapılarının İncelenmesi”, Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’04), Bursa. s. 359-368.

35. KAMIŞ, Z., İbrahim YÜKSEL, G. ŞEFKAT. “Bir Elektromekanik Supap Mekanizmasının MATLAB/Simulink Programı Yardımıyla Modellenmesi”, 9th Conference for Computer-Aided Engineering and System Modeling with Exhibition. (9. Geleneksel Figes Kullanıcılar Toplantısı). 9-10 Aralık 2004. İstanbul

36. TOPÇU, E.E., İbrahim YÜKSEL. 2004. “Elektropnömatik Bir Sistemin MATLAB/Simulink Programı Yardımıyla Modellenmesi”, 9th Conference for Computer-Aided Engineering and System Modeling with Exhibition. (9. Geleneksel Figes Kullanıcılar Toplantısı). 9-10 Aralık 2004. İstanbul

37. Kamış, Z., İbrahim YÜKSEL., “Elektromekanik Supap Mekanizmalarının Teorik Ve Deneysel Olarak İncelenmesi” TOK’05, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İTÜ, 2-3 Haziran 2005.

38. TOPÇU, E.E., İbrahim YÜKSEL., “Elektropnömatik Hızlı Anahtarlama Valfi Tasarımı Ve Dgm Tekniği İle Sürülmesinin Araştırılması” TOK’05, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İTÜ, 2-3 Haziran 2005

39. Elif ERZAN TOPÇU, İbrahim YÜKSEL, “Elektropnömatik sistemler için hızlı anahtarlama valfı konum denetiminin araştırılması”. IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, 01-04 Aralık 2005, İzmir

40. B. ERKUŞ, İbrahim YÜKSEL, G. ŞEFKAT, “Sürtünmesiz Fren Sistemi Tasarımı ve Denetimi Üzerinde bir İnceleme”, OTEKON’06, 3. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 26-28 Haziran 2006, Bursa.

41. Zeliha KAMIŞ, İbrahim YÜKSEL, Elif ERZAN TOPÇU, “Elektromekanik Supap Mekanizmalarında Geribeslemeli Denetimin Araştırılması” TOK’07, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Sabancı Üniversitesi-İstanbul, Eylül 2007.

42. S. TURAN, İbrahim YÜKSEL, Z. K. KOCABIÇAK. “Elektromekanik Supap Mekanizmasının Denetiminin Mikrodenetleyici ile Gerçeklenmesi”.TOK08. Türkiye Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı. İTÜ-Ayazağa, 13-15 Kasım 2008.

43. O. Serindere, İbrahim YÜKSEL “Otomatik Camlarda Sıkışma Önleme Sistemi ve Tanı Koyma Yöntemi ile Problem Çözümü”, OTEKON’10, 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 07-08 Haziran 2010, Bursa.

44. A. A. Sayın, İbrahim YÜKSEL “Elektrikli Renault Fluence Aracı, Lityum-İyon Bataryasının Modellenmesi ve Batarya Yönetimi” 12. Otomotive ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2011 Bursa.

45. Zeliha Kamış Kocabıçak, Elif Erzan Topçu, İbrahim Yüksel “Bir Plastik Enjeksiyon Makinesinin Hidrolik Sisteminde Değişken Hız Denetimli Motor Kullanımının Enerji Verimi Açısından Kuramsal İncelenmesi” 6. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Ve Sergisi, 12-15 Ekim 2011, Tepekule İzmir.

46. Elif Erzan Topçu, Mesut Şengirgin, İbrahim Yüksel “Servovalf Kumandalı Elektrohidrolik Bir Konum Denetim Sisteminde Karşı Yükün Etkisinin İncelenmesi” 6. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Ve Sergisi, 12-15 Ekim 2011, Tepekule İzmir.

 


 

Projeler :
1. Farklı Sönümleme Elemanları Kullanılarak Ticari Taşıt Sürücü Koltuğu Dinamik Konforunun İyileştirilmesi, Eylül 2011, SANTEZ Projesi, Yardımcı Araştırmacı.2. Elektrikli Araç Lityum-İon Batarya Hücre Modülünün Analizi Ve Batarya Dengeleme Stratejilerinin Geliştirilmesi, Renault-TEYDEB 1501 projesi, Ocak 2011,Danışman.3. Geliştirilmiş Plastik Levha Hattı ve Otomatik Kalınlık Ayarı Kalıp Ayarı, Erdem AR-GE Koll. Şti-TEYDEB 1501 Projesi, Ağustos 2008, Danışman.

4. Endüstriyel Robotların Türkiye’de Uygulaması, DPT destekli, U. Ü. Araştırma Fonu Projesi (01.1991-011995)

5. Benzin Motorlarında Yakıt Sarfiyatı ve Emisyonun Otomatik Kontrol Yoluyla Optimizasyonun Araştırılması, U. Ü. Araştırma Fonu Projesi (1.1.1991-1.12.1993).

6. Takım Tezgahlarında Talaş Kaldırma İşleminin Bilgisayarla Analizi, U. Ü. Araştırma Fonu Projesi (1.1.1988-1.12.1991).

7. Güç İletimi ve Konum Kontrolünde Hidrolik ve Elektrohidrolik Sistemlerin Tasarımı ve Üretimi, U. Ü. Araştırma Fonu Projesi, 1986, Proje Yürütücüsü

 


 

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :
TMO – TMMOB Makine Mühendisleri OdasıTOK Türkiye Otomatik Kontrol Derneği

 

Onur Ödülleri ve Burslar :
1416 Milli Eğitim Bakanlığı Doktora Bursu (Mart 1977- Ekim 1981)

 

Diğer Çalışmalar :