Doç. Dr. Hakan AYDIN

İsim : Hakan AYDIN
Ünvan : Doç.Dr.
e-mail : hakanay@uludag.edu.tr
Tel : (0224) 294 06 52
Oda Numarası : DM 102 (Ali Durmaz Makine Müh. Bölümü)
URL :
Uzmanlık Alanları : Sürtünme Karıştırma Kaynağı, Alüminyum Alaşımları ve Isıl İşlemleri, Çeliklerin Isıl İşlemleri, Çeliklere Uygulanan Yüzey İşlemleri (Borlama, Plazma Nitrürleme vb..)
Eğitim :
Lisans    : 1995-2000,Uludağ Üni. Müh.-Mim. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü, Bursa
Y.Lisans : 2000-2002, Uludağ Üni. Müh.-Mim. Fak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa
Doktora  : 2002-2008, Uludağ Üni. Müh.-Mim. Fak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa
Bilimsel Faaliyetler :
2000-2012 : Araştırma Görevlisi U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Makine Müh .Böl.
2012- 2015   : Yrd.Doç.Dr. U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Makine Müh .Böl.
2015-  …   :  Doç.Dr. U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Makine Müh .Böl.
Seçilmiş Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
 
A1.       H.Aydın, “The mechanical properties of dissimilar resistance spot welded DP600-DP1000 steel joints for automotive applications”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, Published online 29 September 2014, DOI: 10.1177/0954407014547749, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI.
 
A2.       H.Aydın, O.Tunçel, C.Yüce, M.Tutar, N.Yavuz, A.Bayram, “Effect of Rotational Speed and Dwell Time on Mechanical Properties of Dissimilar AA1050-AA3105 Friction Stir Spot Welded Joints”, Materials Testing, “56(10)”, 818-825 pp., Ekim-2014, DOI: 10.3139/120.110636, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded (3rd International Conference on Welding Technologies and Exhibition, Manisa-Turkey, 21-23 May 2014 tarihinde düzenlenen sempozyumda seçilmiş makale).
 
A3.       M.Tutar, H.Aydın, C.Yuce, N.Yavuz, A.Bayram, “The optimisation of process parameters for friction stir spot-welded AA3003-H12 aluminium alloy using a Taguchi orthogonal array”, Materials & Design , “63”, 789-797 pp., Kasım 2014, DOI: 10.1016/j.matdes.2014.07.003, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded
 
A4.       M.Tutar, H.Aydın, A.Durmus, A.Bayram, K.Yiğit, “The hydro-abrasive erosion wear behavior of duplex-treated surfaces of AISI H13 tool steel”, Science China Technological Sciences , “”, Mart-2014, DOI: 10.1007/s11431-014-5510-8, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI
 
A5.       H.Aydın, “Relationship between a bainitic structure and the hardness in the weld zone of the friction stir welded X80 API-Grade pipe-line steel”, Materiali in Tehnologije , “48(1)”, 15-22 pp., Ocak-2014, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded
 
A6.       H.Aydın, T.W.Nelson, “Microstructure and mechanical properties of hard zone in friction stir welded X80 pipeline steel relative to different heat input”, Materials Science and Engineering A , “586”, 313-322 pp., Aralık-2013, DOI: 10.1016/j.msea.2013.07.090, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI
 
A7.       H.Aydın, A.Bayram, I.Durgun, “An investigation on microstructure and mechanical properties of post-weld heat treated friction stir welds in aluminum alloy 2024-W”, Journal of Mechanical Engineering Science, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C , “227(4)”, 649-662 pp., Nisan-2013, DOI: 10.1177/0954406212452479, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI
 
A8.     A.Durmuş, H.Aydın, M.Tutar, A.Bayram, K.Yiğit, “Effect of The Microstructure on The Notched Tensile Strength of As-cast and Austempered Ductile Cast Irons”, Journal of Mechanical Engineering Science, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C , “226(9)”, 2214-2229 pp., Eylül-2012, DOI: 10.1177/0954406211433248, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI
 
A9.     H.Aydın, A.Bayram, I.Durgun, “The Effect of Post-Weld Heat Treatment on the Mechanical Properties of 2024-T4 Friction Stir-Welded Joints”, Materials & Design , “31(5)”, 2568-2577 pp., Mayıs-2010, DOI: 10.1016/j.matdes.2009.11.030, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded
 
A10.     H.Aydın, A.Bayram, A.Uğuz, K.S.Akay , “Tensile Properties of Friction Stir Welded Joints of 2024 Aluminum Alloys in Different Heat-Treated-State”, Materials & Design , “30(6)”, 2211-2221 pp., Haziran-2009, DOI: 10.1016/j.matdes.2008.08.034, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded
 
Seçilmiş Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler:
 
B1.       H.Aydın, O.Tunçel, C.Yüce, M.Tutar, N.Yavuz, A.Bayram, 3rd International Conference on Welding Technologies and Exhibition, “Effect of rotational speed and dwell time on mechanical properties of dissimilar AA1050-AA3105 joints produced by friction stir spot welding”, Manisa-Türkiye, 21-23 May 2014.
B2.       M.Tutar, H.Aydın, C.Yüce, O.Tunçel, N.Yavuz, A.Bayram, 15th International Materials Symposium, IMSP 2014, “Influence of Welding Parameters on Mechanical Properties And Microstructure of Friction Stir Spot Welded AA5754 Aluminium Alloys” Denizli- Türkiye, 15-17 October 2014.
 
B3.       A.H.Demirci, K.Yiğit, H.Aydın, 6th International Symposium INSYCONT’02 konferansı dahilinde , “New Achievements in Tribology”, bildiri kitapçığındaki “Effect of Intermetallic Phase Particles Implanted Before Ageing in Al-Cu-Mg Alloys on Wear Behaviour”, 273-279 pp.,Cracow, Poland, Eylül, 2002
 
Seçilmiş Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 
C1.       H.Aydın, A.Bayram, “Farklı Isıl İşlem Koşullarındaki 2024 Aluminyum Alaşımlarının Korozyon Sonrası Mekanik Özelliklerindeki Kaybın Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , “15(1)”, 159-168 pp., 2010, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
Seçilmiş Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
 
D1.      H.Aydın, 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON’10 konferansı dahilinde, “Otomotiv Sanayinde Kullanılan Yüksek Mukavemetli Çeliklerde SEM-OIM Tekniği ile Beynitik Mikroyapıların Kantitatif Karakterizasyonu”, Bursa-Türkiye, 26-27 Mayıs 2014.
D2.      H.Aydın, İ.Durgun, M.Tutar, A.Bayram,  7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON’10 konferansı dahilinde, “Farklı Türdeki Yüksek Mukavemet Çeliklerinin Punta Kaynağı ile Birleştirilmesinde Kaynak Zamanı ve Mekanik Özellikler Arasındaki Korelasyonlar”, Bursa-Türkiye, 26-27 Mayıs 2014.
D3.      A.H.Demirci, K.Yiğit, H.Aydın, 2. Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON’04 konferansı dahilinde , “2. Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON’04”, bildiri kitapçığındaki “Otomotiv Sanayinde Kullanılabilecek Al-Cu Alaşımları ve İyileştirme Önerileri”, 321-325 pp.,Bursa, Türkiye, Haziran, 2004
D4.      A.H.Demirci, K.Yiğit, H.Aydın, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi konferansı dahilinde , “10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi”, bildiri kitapçığındaki “MgCu2 Partikülleri İçeren Al-Cu Alaşımının Verilen Bir Tribosistem ve Yaşlandırma Şartlarında Aşınma Davranışının Belirlenmesi”, 187-193 pp.,Denizli, Türkiye, Nisan, 2004
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
  1. Levent Selova, Otomotiv Sanayinde Üçlü Sac Birleştirmelerinde Elektrik Direnç Punta Kaynak Parametrelerinin Optimizasyonu, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-Devam ediyor.
  2. Oğuz Tunçel, Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı ile birleştirilen yaşlandırılabilir 6xxx serisi alüminyum alaşımının mekanik özelliklerinin incelenmesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-Devam ediyor.
  3. Furkan Bostancı, Çimento Fabrikasında Kulanılan ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıtlar) Tesisinin Veriminin Arttırılması, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-Devam ediyor.
Projelerde Yaptıgı Görevler:
  1. “Otomotiv Sanayinde Kullanılan AA6082 Alüminyum Alaşımının Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağındaki Parametrelerin Mekanik Özelliklere ve Mikro-Yapılara Olan Etkilerinin Araştırılması” Uludağ Üniversitesi BAP Projesi, 2014-2016 (2 yıl), Proje Yürütücüsü.
  2. “Farklı Deformasyon Oranlarındaki TWIP Saclarında Elektrik Direnç Punta Kaynak Parametrelerinin İçyapı ve Mekanik Özelliklere Bağlı Olarak Optimizasyonu” 3001-Tübitak-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Proje No: 213M597, 2014-2016 (2 yıl), Proje Yürütücüsü.
  3. “Sac Kalıpçılığında Distorsiyonun Minimize edilmesi” Tübitak Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 3120780 no’lu projede, ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki YÖNEYLEM Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. aracılığıyla Ar-Ge danışmanlığı. 2013-2014 (18 ay).
  4. “Dual Fazlı Çelik Saçlarda Geri Yaylanma Problemlerine Teorik Ve Deneysel Yaklaşım” Uludağ Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: OUAP(M)-2013/10, 2013-2016, Araştırmacı.
  5. “Ostemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Kırılma Tokluklarının Araştırılması” Uludağ Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: M-2008/62, 2008-2011, Araştırmacı.
  6. “Alternatif Prototip Malzeme Araştırması” ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki Platform A.Ş.’nin Ar-Ge projesi. 01.230/779/1798, 01.11.2007-31/10/2008, Araştırmacı.
İdari Görevler:
Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı:  14.08.2013 –  halen bu görevi yürütüyor.