Yrd.Doç.Dr. Gürsel ŞEFKAT


İsim : Gürsel ŞEFKAT
Ünvan : Yrd. Doç. Dr.
e-mail : sefkat@uludag.edu.tr
Tel : (0224) 294 19 86
Oda Numarası : AD229
URL : http://www20.uludag.edu.tr/~sefkat
Uzmanlık Alanları : Otomatik Kontrol, Kontrol Sistemleri, Otomasyon, Elektromekanik Sistemler, Mekatronik, MATLAB-SIMULINK

Eğitim :
Lisans      : 1987-1991,  Uludağ Üni. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, BursaY. Lisans  : 1991-1993, Uludağ Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Teorisi ve Dinamiği Bilim Dalı, Bursa

Doktora    : 1993-2000, Uludağ Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Teorisi ve Dinamiği Bilim Dalı, Bursa


Bilimsel Faaliyetler:
1993-2001: Araştırma Görevlisi; U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Müh. Böl.2001-2009: Öğretim Görevlisi; U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Makine Müh. Böl.

2009-      : Yrd. Doç. Dr.; U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Makine Müh. Böl.


Verdiği Lisans Dersleri:
MAK2011 Elektrik ve Elektroniğin TemelleriMAK2002 Mühendislik Matematiği

MAK3002 Otomatik Kontrol

MAK4083 Paket Programlarla Analiz ve Çözüm


Verdiği Lisansüstü Dersleri:

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri:

Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri:

Yayınlar :
Uluslararası Makaleler:
 1. Şefkat G., “The Design Optimization of The Electromechanical Actuator” Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol.37, No.6, Pg.635-644 Feb. 2009 (DOİ: 10.1007/s00158-008-0254-3)
 2. Şefkat G., “Investigating Static And Dynamic Characteristics of Electromechanical Actuators (EMA) With MATLAB GUIs”, Computer Applications in Engineering Education, Vol: 18, Issue: 2, Pg: 383-396, Jun. 2010 (DOI: 10.1002/cae.20279)
Ulusal Makaleler:
 1. Şefkat G., Bir Elektromekanik Aygıtın Statik ve Dinamik Karakteristiğinin Araştırılması, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa 273-282, 2002,
 2. Şefkat G., Yüksel İ., Bir Elektromekanik Sistemin Statik Davranışının İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa 147-155, 2003, ISSN 1301-3408
 3. Şefkat G., Elektromekanik Musluk Tasarımı, Mühendis ve Makine, Sayı 254, Sayfa 43-47,  Makine Mühendisleri Odası, Eylül 2003, ISSN 1300-3402
 4. Şefkat G., Yüksel İ., MATLAB GUI Tabanlı Elektromıknatıs Devre Tasarımı ve Analizi, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa 123-129, 2005, ISSN 1300-7009
 5. Şefkat G., Telli S. “Elektrik Motoru ile Tahrik edilen Dört-Çubuk Mekanizmasının Kayan Kip Hız Kontrolü” Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa 15-26, 2008
 6. Şefkat G. “Elektromekanik Gergi Denetim Sisteminin DGM kullanarak İyileştirilmesi” Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa 11-22, 2009
Kitaplar:

 1. Yüksel İ., Şengirgin M., Şefkat G., Çözümlü Otomatik Kontrol Problemleri, Vipaş, Bursa, 350, 2002, ISBN: 975-564-132-7

 

 1. Yüksel İ., Şengirgin M., Şefkat G., Otomatik Kontrol Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri, Çözümlü Problemler, DORA, Bursa, 243, 2011, Yenilenmiş 2. Baskı, ISBN: 978-605-4118-95-3

 

 1. Şefkat G., Mühendis ve Akademisyenler İçin MATLAB, Bursa, 145, 2003

Kongreler:

 1. Şefkat G., Telli S., “Bir Elektromekanik Sistemin Farklı Parametreler Üzerinden Kayan Kip Hız Kontrolü”, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı TOK’2007, 5-7 Eylül 2007, İstanbul
 2. Erkuş B., Yüksel İ., Şefkat G., “Sürtünmesiz Fren Sistemi ve Denetimi Üzerine Bir İnceleme”, 3. Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON’06, 26-28 Haziran 2006, Bursa
 3. Kamış Z., Yüksel İ., Şefkat G., “Bir Elektromekanik Supap Mekanizmasının MATLAB/SIMULINK Programı Yardımıyla Modellenmesi”, FIGES User’s Conference: Conference for Computer Aided Engineering and System Modeling with Exhibition, December 09-10, 2004, Istanbul
 4. Şefkat, G., Yüksel, İ., “Elektromekanik Sistemlerde Dinamik Davranış Özelliklerinin İncelenmesi”, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı TOK’2002, 9-11 Eylül 2002, Ankara
 5. Şefkat, G., Yüksel, İ., “Elektromekanik Aygıtlarda Tasarım Optimizasyonu”, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı TOK’2001, 18-19 Ekim 2001, Bursa
 6. Şefkat, G., Yüksel, İ., Şengirgin, M., “Pasif ve Yarı Aktif Süspansiyon Sistemleride Sistem Parametrelerinin Etkileri”, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı TOK’2000, s.227-234, İstanbul, 2000
 7. Şengirgin, M., Yüksel, İ., Şefkat G., “Mekatronik Yaklaşım ile Elektrohidrolik Disk Valflerin Tasarım ve DGM tekniği ile sürülmesinin İncelenmesi”, 9. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi UMTİK’2000, s.267-276, Ankara, 2000
 8. Şengirgin, M., Yüksel, İ., Erzan, E., Şefkat, G., Şiren, M.N., “Pasif ve Yarı Aktif Süspansiyon Sistemlerinin Titreşim Yalıtım Performanslarının İncelenmesi”, 9. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi UMTİK’2000, s.213-222, Ankara, 2000
 9. Şengirgin, M., Yüksel, İ., Şefkat, G., “DGM Tekniği ile Hidrolik servomekanizmalarda Konum Kontrolünun Bilgisayar Simulasyonu”, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı TOK’98, s.235-240, İstanbul, 1998
 10. Yüksel, İ., Şengirgin, M., Şefkat, G., “Investigated of Electrohydraulic Disc Valve Drive with PWM Technique”, Türk Alman Sempozyumları, s.159, Bursa, 1998
 11. Şengirgin, M., Yüksel, İ., Şefkat, G., Önbaş, H.İ., “DGM Tekniği ile Servovalf Kumandalı Hidrolik Sistemlerde Mikrodeneticili Konum Kontrolü”, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı TOK’96, s.245-253, İstanbul, 1996
 12. Şefkat, G., Yüksel, İ., Şengirgin, M., “Elektromekanik Gergi Denetim Sistemi”, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı TOK’96, s.83-92, İstanbul, 1996
 13. Şengirgin, M., Yüksel, İ., Şefkat, G., Şahin, T., “Kapasitif Algılayıcıların Tasarımı ve Denetim Sistemindeki Yeri”, III. Balıkesir Müh.-Mim. Sempozyumu, s.38-46, Balıkesir, 1995
 14. Şefkat, G., Yüksel, İ., Sürmen, A., Karamangil, İ., “Benzin Motorlarında Rölanti Çalışmasında Yakıt Tasarrufu Sağlayan Bir Elektromekanik Sistem Tasarımı”, III. Balıkesir Müh.-Mim. Sempozyumu, s.293-300, Balıkesir, 1995
 15. Yüksel, İ., Şefkat, G., “Elektromekaniksel Fren Tasarımı ve Uygulaması”, III. Elektromekanik Sempozyumu, s.328-335, Bursa, 1993

Projeler :
“Farklı Sönümleme Elemanları Kullanarak Ticari Taşıt Sürücü Koltuğu Dinamik Konforunun İyileştirilmesi” adlı 0807.STZ.2011-1 Kodlu SANTEZ projesi, Proje Yürütücüsü, 2011

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :
TMO – TMMOB Makine Mühendisleri OdasıUludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunları Derneği

Onur Ödülleri ve Burslar :

Diğer Çalışmalar :
 1. Şefkat G., Bir Elektromekaniksel Sistemin Tasarımı ve Analizi, Y. Lisans Tezi, 1993 (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Yüksel)
 2. Şefkat G., Elektromekanik Sistemlerin Optimum Tasarımı ve Denetiminin İncelenmesi, Doktora Tezi,  2000 · (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Yüksel)