Yrd.Doç.Dr. Elif ERZAN TOPÇU

 

İsim : Elif ERZAN TOPÇU
Ünvan : Yrd. Doç. Dr.
e-mail : erzan@uludag.edu.tr
Tel : (0224) 29 41 990
Oda Numarası : 127
URL :  
Uzmanlık Alanları : Mekatronik, Elektropnömatik sistemleri Elektrohidrolik sistemler, Elektromekanik sistemler, Otomatik kontrol, Benzetim ve modelleme

Eğitim :
Lisans: 1994-1998,Uludağ Üni. Müh.-Mim. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü, Bursa
Y. Lisans: 1998- 2000, Uludağ Üni. F.B.E.Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa
Doktora: 2000-2005, Uludağ Üni. F.B.E. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa

Bilimsel Faaliyetler :
1998-2005: Araştırma Görevlisi: U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Müh. Böl.
2005-2011: Öğretim Görevlisi: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Makine Müh. Böl.
2011-…     : Yrd.Doç.Dr.: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Makine Müh. Böl.

Verdiği Lisans Dersleri :
Otomatik Kontrol, Elektrik ve Elektroniğin Temelleri, Dinamik, Mühendislik sistem Tasarımı, Makine Tasarımı, Bitirme Ödevi, Genel Makine Laboratuvarı

Yayınlar :
Uluslararası Makaleler :
TOPÇU E.E., Z. KAMIŞ, İ. YÜKSEL. 2008.  “Simplified Numerical Solution of Electromechanical Systems by Look-Up Tables”. Mechatronics. Vol. 18.  Issue.10. 559-565.
TOPÇU E.E., İ. YÜKSEL, Z. KAMIŞ. 2006. “Development of Electro-Pneumatic Fast Switching Valve and Investigation of Its Characteristics”. Mechatronics. Vol. 16. Issue 6. 365-378.
KAMIŞ, Z., E.E. TOPÇU, İ. YÜKSEL. “Computer Aided Automatic Control Education With a Real-Time Development System”. Computer Applications in Engineering Education, Vol.13, Issue 3, 181-191.2005.
Ulusal Makaleler :
TOPÇU, E.E.,İ. YÜKSEL. 2007. “Elektropnömatik ve Alternatif Valflerin Gelişimi ve Karakteristiklerinin İncelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 21-33.
TOPÇU, E.E., İ. YÜKSEL. 2007. “DGM Denetimli Hızlı Anahtarlama Valfi ile Pnömatik Bir Sistemin Konum Denetiminin Deneysel Araştırılması”. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 19 (2), 193-200
TOPÇU, E.E., İ. YÜKSEL. “Alternatif Bir Elektropnömatik Valf Tasarımı ve Karakteristiklerinin Araştırılması”. Mühendis ve Makine Dergisi. 46(542):19-28. 2005.
TOPÇU, E.E., M. ŞENGİRGİN,İ. YÜKSEL. “Servovalf Kumandalı Bir Elektrohidrolik Konum Denetim Sisteminde Karşı Yükün Etkisinin İncelenmesi”. Mühendis ve Makine Dergisi Hidrolik Pnömatik Özel Sayısı. Eylül 2011 (620). 59-65.2011.
Kongreler :
KAMIŞ KOCABIÇAK, Z., E. E. TOPÇU, İ. YÜKSEL. Bir Plastik Enjeksiyon Makinesinin Hidrolik Sisteminde Değişken Hız Denetimli Motor Kullanımının Enerji VerimiAçısından Kuramsal İncelenmesi”. 6. Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi. 12-15 Ekim 2011. İzmir. s. 25-33.2011.
TOPÇU E.E., Z. KAMIŞ, İ.YÜKSEL. “Automatic Control Teaching With A Process Control Unit For Undergraduate Students”. The 5th IFAC Workshop DECOM’07. Technology Transfer in Developing Countries: Automation in Infrastructure Creation-TT. May 17-20, 2007. İzmir, Turkey. pp. 363-367.
Z. KAMIŞ, İ. YÜKSEL, E.E. TOPÇU, 2007. “Elektromekanik Supap Mekanizmalarında Geribeslemeli Denetimin Araştırılması”. TOK07. Türkiye Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı. 5-7 Eylül 2007. İstanbul. s. 101-106.
TOPÇU, E.E., İ. YÜKSEL. 2005. “Elektropnömatik Sistemler İçin Tasarlanan Hızlı Anahtarlama Valfi ile Konum Denetiminin Araştırılması”. IV. Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Fuarı. 1-4 Aralık 2005. İzmir. s.289-297.
TOPÇU E.E., Z. KAMIŞ, İ.YÜKSEL. “Automatic Control Training on a DC Motor Control Module”. The 3rd IFAC Workshop DECOM –TT 2003 Automatic Systems for Building the Infrastructure in Developing Countries, 26-28 June 2003. ITU, Istanbul, Turkey. pp. 131-136.
TOPÇU E.E., İ.YÜKSEL, Z. KAMIŞ. “The Design and Analysis of an Active Hydraulic Mount”. ASME International ESDA2002, 6th Biennial Conference on Engineering System Design and Analysis, July 8-11 2002. ITU, Istanbul-Turkey. (in CD)
KAMIŞ, Z., İ.YÜKSEL, E.E TOPÇU. “The Design of a New Injector with Disc Element”. ASME International ESDA2002, 6th Biennial Conference on Engineering System Design and Analysis, July 8-11 2002. ITU, Istanbul-Turkey. (in CD)
TOPÇU, E.E., İ. YÜKSEL. 2005. “Elektropnömatik Hızlı Anahtarlama Valfi Tasarımı ve DGM Tekniği ile Sürülmesinin Araştırılması”. TOK05. Türkiye Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı.2-3 Haziran 2005. İstanbul. s. 401-408.
TOPÇU, E.E., İ. YÜKSEL. 2004. “Elektropnömatik Bir Sistemin MATLAB/Simulink Programı Yardımıyla Modellenmesi”, 9th Conference for Computer-Aided Engineering and System Modeling with Exhibition. 9-10 Aralık 2004. İstanbul.
TOPÇU E.E., İ. YÜKSEL. 2003. “Elektropnömatik Bir Sistemin Konum Denetiminin Araştırılması”. III. Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarı, 4- 7 Aralık 2003, İzmir s. 439-449. (Endüstri ve Otomasyon dergisi Ekim 2004 sayısında da yayınlandı)
TOPÇU E.E., İ. YÜKSEL, Z. KAMIŞ.2002. “Taşıt Süspansiyon Sistemlerindeki Gelişmeler”. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON2002), 24- 26 Haziran 2002, Bursa. s. 313-321.
KAMIŞ, Z., İ. YÜKSEL, E.E.TOPÇU, 2002. “Bir Elektromekanik Supap Mekanizması Tasarımı”. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON2002), 24- 26 Haziran 2002, Bursa. s. 303-307.
ŞENGİRGİN, M., İ. YÜKSEL, E. ERZAN, G. ŞEFKAT, M.N.ŞİREN. “Pasif Ve Yarı Aktif Süspansiyon Sistemlerinin Titreşim Yalıtım Performansının İncelenmesi”. 9. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, UMTİK’2000. ODTÜ. Ankara. Eylül 2000. s.213-222.

Projeler :
Proje Adı: Sıvı pistonlu sıkıştırılmış hava sistemi, superkapasitör kullanan küçük ölçekli hibrit enerji depolama sisteminin tasarımı, prototip imalatı ve performans analizi.

Başvurulan Yer: AT (COST)

Proje Adı: Raylı Taşıtlar İçin Hava Süspansiyon Körüğü Tasarımı, Prototip İmalatı ve Mekanik Performanslarının Belirlenmesi

Başvurulan Yer: Tübitak SAN_TEZ


Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :
Türkiye Makina Mühendisleri OdasıUludağ Üniversitesi Mezunlar Derneği

Onur Ödülleri ve Burslar :
UU Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 1998 öğretim yılı bölüm birincisi
TÜBİTAK Yurt içi Doktora Bursu
TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2008 yılında)
TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2006 yılında)
TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2005 yılında)