Prof. Dr. M. Cemal ÇAKIR


  İsim : M. Cemal ÇAKIR
Ünvan : Prof.Dr.
e-mail : cemal@uludag.edu.tr
Tel : (0224) 294 19 58
Oda Numarası : 101
URL :
Uzmanlık Alanları : Talaşlı İmalat, Takım tezgahları, Üretim Otomasyonu, CAD/CAM, Sayısal Denetimli Takım Tezgahları, Üretilebilirlik ve Montaj için Tasarım (DFMA), TRIZ

Eğitim :
Lisans    : 1977-1982,Uludağ Üni. Mühendislik.Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, BursaY.Lisans : 1982-1984, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstanbul.Doktora  : 1985-1989, University of Bath, Engineering Department, Bath, United Kingdom.

Bilimsel Faaliyetler :
• Araştırma Görevlisi olarak Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü (1982 – 1985).
• Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent olarak Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü (1989 – 1993).
• Öğretim Üyesi, Doçent olarak Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü (1993 – 1999).
• Öğretim Üyesi, Profesör olarak Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü (1999 – …. ).
• Teknik Danışman, SANDVİK İstanbul (1996-1997)
• TUBİTAK TEYDEB Projeleri Değerlendirme Hakemi (2004-2007 –Yetmişin üzeri Proje değerlendirilmiştir)
• TTGV Projeleri Değerlendirme Hakemi (2006-2007 –Yirminin üzeri Proje değerlendirilmiştir)
• Avrupa Birliği “FP7-PPP-FoF-ICT-2011.7.4 Digital Factory – Manufacturing design and product lifecycle management” çağrıları Değerlendirme Hakemi (2011)
• Avrupa Birliği “Smart Factories: Energy-aware, agile manufacturing and customisation” Factories of the Future ICT Call (FoF-ICT-2011.7.1) çağrıları Değerlendirme Hakemi (2012)

BAŞARILAR

• İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Konstrüksiyon ve İmalat Bilim Dalı Dönem Birincisi (1984)
• Milli Eğitim Bakanlığınca verilen yurt dışı doktora bursu (1985-1989)
• İngiliz Hükümetinden 4 yıllık süre boyunca ORS Bursu.

Verdiği Lisans Dersleri :
• Talaşlı İmalat
• Takım Tezgahları
• Sayısal Denetimli Takım Tezgahları
• Üretim Otomasyonu
• Üretilebilirlik ve Montaj için Tasarım
Verdiği Lisansüstü Dersleri :
Bilgisayar Destekli Üretim
YÖNETİLEN LİSANS PROJE VE BİTİRME ÖDEVİ KONULARIMakina Mühendisliği öğrencileri için 1990-2005 yılları arasında yapılan birçok proje ve bitirme ödevi yönetilmiştir. Bazı örnekler:
• Frezeleme işlemlerinde optimum talaş kaldırma parametrelerinin belirlenmesi ve bu parametrelerin gerçek çalışma şartlarına uygunluğunun analizi
• Tornalama işlemlerinde çeşitli bağlama yöntemleri için gerilme ve şekil değiştirme analizleri
• Dönel parçaların CNC tornalama simülasyonu yazılımının geliştirilmesi
• Takım çeliklerinin talaşlı imalatında kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne olan etkilerinin incelenmesi
• Takım tezgahlarında titreşim ve tırlama
• Kesici uç ve kater sisteminin kesici ucun kırılması anındaki statik ve dinamik analizi
• Kaplamalı ve kaplamasız takımların kırılma öncesi davranışlarının incelenmesi
• Östemperlenmiş dökme demirlerin tornalanması işleminde östemperleme süresinin ve sıcaklığının işlenebilirliğe etkisinin incelenmesi
• Farklı sertlikteki östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerde takım-ömrü-yüzey pürüzlülüğü ilişkisinin incelenmesi
• Kaplamalı uçlarda ilk aşınma bölgesinin incelenmesi
• Kesici uç kaplama tabakalarının talaş kaldırma işlemine etkisinin incelenmesi
• Delik delme işlemlerinde ıslah çeliklerinin işlenebilirliğinin incelenmesi (2013 TMMOB 2. lik ödülü)
• Alaşım elementlerinin iş parçası malzemesi özelliklerine etkilerinin incelenmesi
• Kesme kalıpları için DFMA – Catia entegrasyonu
• Debriyaj-şanzıman-diferansiyel sistemlerinin modellenmesi ve kinematik simülasyonu
• Islah çeliği delme işleminde karbürlü spiral matkapların performansının arttırılması
• Kentsel dönüşüm için yıkım aparatı (2013 TÜBİTAK 2241/B – 2. lik Ödülü)
• Solenoid enjektörlerde saplama parçasının sönümleme davranışının analizi ve iyileştirilmesi
• Lazer kesim parametrelerinin yüzey kalitesine etkisi ve işlem optimizasyonu
• Abkant preslerde DFMA uygulamaları
• Islah çeliği delme işleminde karbürlü spiral matkapların performanslarının arttırılması

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri :
• Torna tezgahında kesme kuvvetlerinin ölçülmesi ve analizi için bir kuvvet ölçer tasarımı ve imalatı (1995)
• Bilgisayar kontrollü iki eksenli bir oksijenle kesme tezgahı tasarımı ve imalatı (1996)
• CNC Frezeleme işlemlerinde bilgisayar destekli modelleme yardımıyla takım seçimi ve işleme yöntemlerinin belirlenmesi (1997)
• Kesme kuvvetlerinin belirlenmesinde bilgisayar desteği (1999)
• Kalıp çeliklerinin ortogonal tornalanması işlemlerinde kesme kuvvetlerinin modellenmesi ve kesici uç kaplama malzemelerinin etkilerinin incelenmesi (2000)
• Küresel takımlarla kalıp frezeleme işlemleri için bir uzman sistem yapısının geliştirilmesi (2001)
• Yaratıcı-yenilikçi problem çözüm tekniği (TRIZ) ile ilgili bir yazılım geliştirilmesi (2003)
• Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin işlenebilirlik özelliklerinin araştırılması
• Montaj için tasarım – Endüstriyel bir uygulama (2004)
• Kesici uç talaş kırıcı profillerinin talaş kaldırma işlemine etkilerinin incelenmesi (2005)
• Yenilikçi yaratıcı problem çözme tekniğinin (TRIZ) montaj için tasarım alanına uygulanması (2005)
• Yenilikçi-yaratıcı sorun çözme yaklaşımının (TRIZ) imalat için tasarım (DFM) alanına uygulanması (2005)
• Punta Kaynağı seçimini kolaylaştırma amaçlı bir uzman sistem yazılımının geliştirilmesi (2006)
• Kesme parametreleri ve kaplama tabakasının talaş kaldırma işlemine etkileri (2007)
• Talaşlı imalat işlemlerinde kesme parametrelerinin belirlenmesi için bir uzman sistem yaklaşımı (2007)
• İlk aşınma bölgesinde takım aşınmasını etkileyen parametrelerin deneysel analizi (2008)
• Metal Emprenye İşleminde işlem parametrelerinin işlem kalitesine etkisinin deneysel incelenmesi (2010)
• Yüzeyi sertleştirilmiş soğuk iş kalıp çeliklerinin tornalanması işlemlerinde takım ömrü-kesme parametreleri ilişkisinin incelenmesi (2012)
• 55 HRC sertliğinde ısıl işlem görmüş DIN 1.2344 ESR kalıp çeliğinin yüksek ilerleme frezelemesinde takım aşınması-kalıntı gerilmesi ilişkisinin araştırılması (2013)

Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri :
• Dönel iş parçaları için bilgisayar destekli süreç planlama sisteminin geliştirilmesi (2000)
• Takım ömrü süresince kesici takım davranışlarının incelenmesi ve kırılma anının önceden tahmini için bir erken uyarı modelinin geliştirilmesi (2001)
• Kalıp yayı olarak dikdötgen kesitli yaylar yerine dairesel kesitli yayların kullanılabilirliğinin incelenmesi (2013)
• Kalite karakteristiğinin modellenmesinde tepki yüzey metodolojisi: Bir uygulama (2013)
• Alüminyum köpük malzemelerin toz metalürjisi yöntemi ile üretiminde üretim parametrelerinin malzemenin işlenebilirliğine etkilerinin incelenmesi (2014)
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA PROJELERİ• DPT ‘ce onaylanıp U.Ü Araştırma Fonunca desteklenen “Endüstriyel Robotların Türkiye’de Uygulanması” (50000 $)
• Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenen “Bilgisayar Destekli Robot Tasarımı ve Programlaması” (20000 $)
• Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenen “Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Takım Çeliklerinin Talaşlı İmalatında Optimum Kesme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Takım Ömrünün İyileştirilmesi” 2001/59 (20000 $)
• Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenen “Alaşım Elementlerinin ve Üretim Parametrelerinin Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilecek Alüminyum Esaslı Köpüklerin İşlenebilirliğine ve Fiziksel Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi”, UAP (M) 2011/30 (25000 $)
• Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenen “Alüminyum köpük alaşımlarında ikincil fazların tespiti ve malzemenin işlenebilirliğine etkilerinin incelenmesi”, KUAP (M) – 2013 / 54 (16000$)
GÖREV ALDIĞI KOMİSYON, KOMİTE ÇALIŞMALARI•U.Ü. Müh-Mim. Fak. Döner Sermaye İşletmesi Satın Alma Komisyonu Başkanı (1998)• U.Ü. Bilgi İşlem Merkezi Satın Alma Komisyonu Başkanı (1995-1996)
• U.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Teknoloji Vakfı Kurucu Üyesi (1996-…)
• U.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Teknoloji Vakfı UMTEV İşletmesi Yürütme Kurulu Üyesi (1996-2001)
• U.Ü. Bilgi İşlem ve Araştırma Merkezi Müdürü (2000-2001)
• U.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (1999-2002)
• U.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat ABD Başkanı (2002-2008)
PATENT BAŞVURULARI Ve TESCİLLER•2013/00368 Bir Ölçüm Cihazı ve Boyutlandırma Sistemi (TR 201300368 A2. Tescil tarihi: 21.04.2015)• 2014/07160 Alüminyum Köpük Üretimi- Ara Ürünlü
• 2014/07358 Alüminyum Köpük Eldesi İçin Geliştirilen Bir Üretim Yöntemi ve Bu Yöntem İle Elde Edilen Ürün
• 2014/09334 Bor Ve Minerallerinin Köpükleştirici Malzeme Olarak Kullanılması – Ara Ürünlü
• 2014/09363 Bor Ve Minerallerinin Köpükleştirici Malzeme Olarak Kullanılması – Ek Patent
• 2014/10413 Cam Köpük Üretim Yöntemi- Bor ve Türevlerinin Köpükleştirici Olarak Kullanımı
• 2014/10436 Cam Köpük Malzeme- Bor yağının köpükleştirici malzeme olarak kullanılması
• 2014/12468 Kesici takımın içeriden soğutulması
• 2015/01863 Örme metodu ile elde edilen metal tabaka
• 2015/05300 Yan Yana/Sırt Sırta Elde Edilen Metal Tabaka
VERİLEN SEMİNERLER•Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Semineri, Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 8 – 11 Ocak 1991, Bursa• Kesici Takım Seminerleri, Türk Traktör, Tofaş, Hema Dişli, Valeo, Tezsan, Otosan, Otoyol, Goetze, Kanca, BMC, Ege Fren, Ege Endüstri gibi çeşitli firmalarda ve Konya ve Eskişehir Ticaret Odasında, 1996 – 1997 yılları arasında.
• “Talaşlı imalat alanında titreşimlerin giderilmesi” Robert Bosch, BURSA, Mart 2000.
• “Talaşlı imalat alanında uzman sistem uygulamaları” Robert Bosch, BURSA, Eylül 2000.
Yayınlar:
Uluslararası Sempozyumlar ve Konferanslar1. M.C. Çakır, A. Bowyer, Matching Measured Components into Solid Models, Proc. of the International Conference on Theory and Practice of Geometric Modelling, GERMANY, 1988.
2. M.C. Çakır, A 3-D Model Based Matching Technique for the Automatic Inspection of Machined Parts, IFAC Workshop on Automatic Control for Quality and Productivity, ACQP 92, Volume 1, Page 314-321, 3-5 June 1992, İstanbul, TÜRKİYE.
3. M.C. Çakır, E. Emel, An Expert System For Diagnosing Faults on CNC Machine Tool Breakdowns, IFAC Workshop on Automatic Control for Quality and Productivity, ACQP 92, Volume 1, Page 353-360, 3-5 June 1992, İstanbul, TÜRKİYE.
4. M.C. Çakır, Building Shape Models from a Set of Points, Proceedings of the ASME 1992 Engineering Systems Design and Analysis Conference, Volume 1, Page 333-337, June 29- July 3 1992, İstanbul, TÜRKİYE.
5. M.C. Çakır, Sızdırmazlık Elemanı Seçiminde ve Çiziminde Bilgisayar Desteği, 6. Uluslararası Makine Tasarımı ve Üretimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, 1994.
6. M.C. Çakır, A. Gürarda, Re-design For Manual Assembly, 7. International Machine Design and Production Conference, METU, Ankara 1996.
7. M.C. Çakır, A. Gürarda, Graphical Representation of Optimization in Multi-pass Turning Operations, 8. International Machine Design and Production Conference, METU, Ankara, 1998.
8. M.C. Çakır, A. Oral, Tornalama İşlemlerinde İş Parçası Bağlama Yönteminin Bilgisayar Desteği ile Belirlenmesi, 7. International Machine Design and Production Conference, METU, Ankara 1996.
9. M.C. Çakır, A. Oral, Dönel İş Parçalarının İmali için Bilgisayar Destekli İşlem Sıralama, 7. International Machine Design and Production Conference, METU, Ankara 1996.
10. M.C. Çakır, İ. Yüksel, Dönel Mil Keçeleri için Bir Kuvvet Ölçme Aygıtının Tasarımı ve İmalatı, 7. International Machine Design and Production Conference, METU, Ankara 1996.
11. M.C. Çakır, Talaşlı İmalat İşlemlerinde Problem Çözücü Bir Uzman Sistem Yapısının Geliştirilmesi, 8. International Machine Design and Production Conference, METU, Ankara, 1998.
12. A. Oral, M.C. Çakır, Dönel İş Parçaları için Optimum İşlem Sırasının Bilgisayar Desteği ile Belirlenmesi, 8. International Machine Design and Production Conference, METU, Ankara, 1998.
13. M.C. Çakır, An Expert System Approach for Solving Problems in Metal Cutting, Swiss Conference of CAD/CAM ‘99, Neuchatel University, Switzerland, February 1999.
14. Y. Işık, M.C. Çakır, Takım Çeliklerinin Talaşlı İmalatında Kesme Kuvvetleri ile Takım Ömrü Arasındaki İlişkinin Deneysel Olarak İncelenmesi, 9. International Machine Design and Production Conference, METU, 2000.
15. M.C. Çakır, Y.Işık, “A Real-Time Tool Breakage Detection System For Coated And Uncoated Cutting Tools in Turning Operations”, 2nd International on Conference on Responce Manufacturing, Gaziantep, 2002.
16. Y. Işık, M.C. Çakır, “Finite Elements Analysis For Cutting Tools Prior To Fracture Breakage in Turning Operations”, 2nd International Conference on Responce Manufacturing, Gaziantep, 2002.
17. D. Murat, D. Gönen, A. D. Karaoğlan, A. Oral, N. Gürsakal, M.C. Çakır, “Sert malzeme tornalama işlemlerinde yüzey pürüzlülüğü – takım ömrü – işleme parametreleri ilişkisinin tepki yüzeyi metoduyla modellenmesi”, 15th International Conference on Machine Design and Production, METU, Pamukkale, Denizli, 2012.
18. A. Oral, M. Cemal ÇAKIR, D. Gönen, D. Karaoğlan, “Investigating the effects of variable feed rate onto tool life”, 16th International Conference on Machine Design and Production, METU, İzmir, 2014.
19. M. C. Çakır, A. Kuş, Y. Işık, The effects of cutting parameters on chip-tool interface temperature and surface roughness in turning of Waspaloy”, 16th International Conference on Machine Design and Production, METU, İzmir, 2014.
20. D. Murat, M.C. Çakır, N. Gürsakal , A. Oral, “Sert malzemelerin tornalamasi işlemlerinde takım aşinmassını etkileyen faktörlerin tepki yüzeyi metodolojisi ile belirlenmesi”, 16th International Conference on Machine Design and Production, METU, İzmir, 2014.
21. M. C. Çakır, Koca S., “55 HRC sertlikteki AISI H13 takim çeliğinin yüksek ilerleme ile frezelenmesinde oluşan takim aşinmasi – kalici gerilme ilişkisinin araştirilmasi”, 16th International Conference on Machine Design and Production, METU, İzmir, 2014.
22. Y. Isik, A. Kus, M.C. Cakir, S. Coşkun, “The design of internally cooled tools in orthogonal metal cutting”, 3rd Annual International Conference on Industrial, Systems and Design Engineering, 22-25 June 2015, Athens, Greece.

 

Ulusal Sempozyumlar ve Konferanslar

 

23. M.C. Çakır, Bilgisayar Destekli Tasarım Yardımıyla Çeşitli İmalat Hatalarının Tespiti, 4. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Eylül 1990, Yalova-İstanbul.
24. M.C. Çakır, H.R. Alpay, Bir Dokuma Makinasında Ağızlık Açma, Atkı Atma ve Tefe Vurma Hareketlerinin Temel Tezgah Parametrelerine göre Bilgisayarda Modellenmesi, 5. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Eylül 1991, Kirazlıyayla -Bursa.
25. M.C. Çakır, NC Programlarının Bilgisayar Yardımıyla Otomatik Olarak Hazırlanması, 5. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Eylül 1991, Kirazlıyayla-Bursa.
26. M.C. Çakır, E. Emel, Tezgah Arızalarının Teşhisi Ve Giderilmesinde Uzman Sistem Desteği, YA/Em93 Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi “Küreselleşme Ve Türk Endüstrisi” Bildiriler Kitabı -7-9 Temmuz 1993- Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü-Yöneylem Araştırma Derneği, 1993, 197/198.
27. M.C. Çakır, Bilgisayar Destekli Sızdırmazlık Elemanı Seçimi, 6. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Eylül 1993, Trabzon.
28. M.C. Çakır, A. Gürarda, Montaj Uygulamalarında Tasarımın İyileştirilmesi, 3. Balıkesir Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Nisan 1995.
29. M.C. Çakır, A. Oral, Tornalama İşlemleri için İşlenebilirlik Verilerinin Bilgisayar Desteği ile Belirlenmesi, 3. Balıkesir Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Nisan 1995.
30. M.C. Çakır, Y. Işık, Torna Tezgahlarında Kesme Kuvvetlerinin Ölçülmesi ve Analizi için Bir Kuvvet Ölçer Tasarımı ve İmalatı, 9. Mühendislik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 1996.
31. M.C. Çakır, Talaşlı İmalat Alanında Geri Kazanım ve Çevreye Dost Üretim, 1. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Haziran 1996.
32. M.C. Çakır, A. Uğuz, Zor Malzemelerin İşlenebilirliği, 7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli 1997.
33. A. Uğuz, M.C. Çakır, Seramiklerin Kesici Takım Malzemesi Olarak Kullanılması, 7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli 1997.
34. M.C. Çakır, A. Oral, Tornalama İşlemlerinde Bilgisayar Destekli Kesici Takım Seçimi, 1. Makina Mühendisliği Kongresi, İTÜ, İstanbul, 1997.
35. M.C. Çakır, Ü.Yalçın, Bilgisayar Denetimli Bir Oksijenle Kesme Tezgahı Tasarımı ve İmalatı, 1. Makina Mühendisliği Kongresi, İTÜ, İstanbul, 1997.
36. A. Gürarda, M.C. Çakır, Yüzey Pürüzlülüğünün Optimum Talaş Kaldırma Faktörleri ve Üretim Maliyeti Üzerindeki Etkileri, 1. Makina – İmalat Teknolojileri Sempozyumu, Konya 1999.
37. Y. Işık, M.C. Çakır, Kaplamasız ve CVD Kaplamalı Kesici Takımların Aşınma Davranışları ve Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi, Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya 2001.
38. Ö. İrfan, M.C. Çakır, S. Beriç, Kalıp Frezeleme İşlemleri için Bir Uzman Sistem Yaklaşımı, 2. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya 2003.
39. M.C. Çakır, Y. Işık, Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Takım Çeliklerinin İşlenebilirliği, OTEKON 04 Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa 2004.
40. İ. Demirayak, S. Beriç, M.C. Çakır, Kesici Uç Kaplama Tabakasının ve Talaş Kırıcı Profilinin takım Çeliklerinin Tornalanması İşlemine Etkisi, , 3. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya 2005.
41. C. Ensarioğlu, M.C. Çakır, O. Küçük, Yenilikçi-Yaratıcı Sorun Çözme Yaklaşımı (TRIZ) Üzerine Hazırlanmış Bir Yazılım, III. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya 2005.
42. O.O. Çilsal, M.C. Çakır, Yenilikçi -Yaratıcı Sorun Çözme Yaklaşımının İmalat için Tasarım Alanına Uygulanması, 3. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya 2005.
43. C. Ensarioğlu, M.C. Çakır, K. Çavdar, Yenilikçi -Yaratıcı Sorun Çözme Tekniğinin (TRIZ) Montaj için Tasarım Alanına Uygulanması, . 1. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, Balıkesir 2006.
44. K. K. Kırcalı, M.C. Çakır, Ostemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Ostemperleme Sıcaklığı ve Zamanının İşlenebilirliğe Etkilerinin İncelenmesi, . 1. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, Balıkesir 2006.
45. İ. Demirayak, M.C. Çakır, Kesme parametreler ve kaplama tabakasının iş parçası yüzey kalitesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi, 4. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya 2007.
46. C. Ensarioğlu, M.C. Çakır, Talaşlı imalat işlemlerinde kesme parametrelerinin belirlenmesi için bir uzman sistem yaklaşımı , 4. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya 2007.
47. T. Sığırtmaç, M.C. Çakır, A. Uğuz, Alüminyum metal köpük malzemelerin kesme işlemlerinin incelenmesi, 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa 2008.
48. T. Sığırtmaç, A. Uğuz, M.C. Çakır, Alüminyum köpük malzemelerin ikincil işlemlerinin incelenmesi, 11. Otomotiv Sempozyumu, TMMOB, Bursa, 2009.
49. K. Özdemir, A. Oral, M.C. Çakır, Kesme parametrelerinin ilk aşınma bölgesine etkilerinin deneysel olarak incelenmesi, 1. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, İstanbul, 2009.
50. A. Oral, M.C. Çakır, E. Budak, C. Ensarioğlu, Tornalama işlemlerinde başlangıç aşınmasının azaltılması, 2. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Konya, 2010.
51. M.C. Çakır, K. Özdemir, Poliamid6 malzemesinin ekstrüzyon prosesinin sayısal olarak modellenmesi, UÜ I. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, 2011.
52. M.C. Çakır, N. Gürsakal, D. Murat, C. Ensarioğlu, D. Şenkal, Parça tornalaması işlemlerinde yüzey pürüzlülüğü – takım ömrü – işleme parametreleri ilişkisinin deney tasarım (DOE) yöntemiyle modellenmesi, poster sunumu, UÜ I. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, 2011.
53. M.C. Çakır, A. Uğuz, C. Ensarioğlu, R. Ertan, F.Y. Çavdar, Köpük malzemelerin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi ve işlenebilirlik etüdü, poster sunumu, UÜ I. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, 2011.
54. A. Oral, M.C. Çakır, T. Türkmen, ”Tornalamada değişken ilerlemenin başlangıç aşınmasına olan etkilerinin deneysel olarak incelenmesi”, 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Ankara, 2012.
55. S. Koca, A. Oral, M.C. Çakır, “55 HRC sertliğinde ısıl işlem görmüş DIN1.2344 ESR kalıp çeliğinin yüksek ilerleme ile frezelenmesinde takım aşınması-kesme parametreleri ilişkisinin incelenmesi”, 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Ankara, 2012.
56. B. Hepyaşar, C. Ensarioğlu, M.C. Çakır, ”Delik delme işlemlerinde ıslah çeliklerinin işlenebilirliğinin incelenmesi”, 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Ankara, 2012.
57. T. Sığırtmaç, M.C. Çakır, A. Uğuz, C. Ensarioğlu, “Alüminyum köpük malzemelerin ikincil işlemleri ve bu işlemlerin sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi”, 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, Balıkesir, 2012.
58. T. Varlık, M.C. Çakır, E. Altan, “Dönel takımlar ile tornalama işleminin sonlu elemanlar metodu ile analizi ve simulasyonu”, 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, Balıkesir, 2012.
59. M.C. Çakır, A. Oran, Y.E. Türker, “Sert malzemelerin delinmesi işleminde kaplama tiplerinin ve işleme parametrelerinin delme işlemine etkilerinin incelenmesi”, 4. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, İzmir, 2013.
60. A. Oral, M.C. Çakır, T. Türkmen, “Tornalama işleminde yeni bir işleme stratejisi – Değişken İlerlemeli Tornalama”, 4. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, İzmir, 2013.
61. M.C Çakır, S. Tiryaki, Üç boyutlu ölçüm ve ölçüm doğrulama yapabilen bir optik ölçüm cihazının tasarımı ve imalatı”, TMMOB Makine Tasarımı ve İmalatı Kongresi, Bursa 2013.
62. C. Ensarioğlu, M.C. Çakır, “Alüminyum köpüklerde işlenebilirlik”, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve Ar-Ge günleri, Bursa 2014.
63. Y. Işık, A. Kuş, M.C. Çakır, S. Çoşkun, “İçten Soğutmalı Takım Tutucu Tasarımı ve Üretimi”, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve Ar-Ge günleri, Bursa 2014.
64. C. Ensarioğlu, M.C. Çakır, “Alüminyum köpüklerin işlenebilirliği: Kesme faktörlerinin ve alaşım elementlerinin etkisi üzerine inceleme”, 5. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Bursa, 2014.
65. D. Murat, C. Ensarioğlu, M.C. Çakır, N. Gürsakal, A. Oral, “D2 soğuk iş takım çeliğinin tornalama işlemlerinde yüzey pürüzlülüğünün tepki yüzeyi metodolojisi ile modellenmesi”, 5. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Bursa, 2014.
66. A. Oran, M.C. Çakır, A.K. Bayraktar, “Magnetfinish kesme kenarı hazırlama işleminin kesme kenarı radyüsüne etkisinin ve radyüse bağlı takım performansının incelenmesi”, 5. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Bursa, 2014.
67. T. Varlık, K. Özdemir, M.C. Çakır, “Dönel takımlarla tornalama işleminin sonlu elemanlar yöntemiyle analizi”, 5. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Bursa, 2014.
68. Y. Işık, A. Kuş, M.C. Çakır, S. Çoşkun, “Dik talaş kaldırma işlemlerinde içeriden soğutmalı takım tasarımı”, 5. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Bursa, 2014.

 

Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

 

69. M.C. Çakır, Katı Modelleme ile İmalat Hatalarının Tespiti, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa 37-48, 1989.
70. M.C. Çakır, Bilgisayar Destekli Tasarımda Geometrik Modelleme Teknikleri ve Katı Modelleme Tekniği, Mühendis ve Makina, Ocak 1991, Cilt 33, Sayı 372, 7-11.
71. M.C. Çakır, Bilgisayar Destekli Şekil Modelleme ve Katı Modelleme Tekniğinde Eğrisel Yüzeyler, Mühendis ve Makina, Ağustos 1995, Sayı 427, 23-31.
72. M.C. Çakır, Talaşlı İmalat Yöntemlerinin ve Kesici Takımların Tarihsel Gelişimi – Bölüm I, Makina Tek, Eylül 1996, Sayı 18, 66 – 69.
73. M.C. Çakır, Talaşlı İmalat Yöntemlerinin ve Kesici Takımların Tarihsel Gelişimi – Bölüm II, Makina Tek, Ekim 1996, Sayı 19, 56 – 59.
74. M.C. Çakır, Paslanmaz Çeliklerin Talaşlı İmalatı, Makina Tek, Sayı 29, s 44 – 49, Ağustos 1997.
75. M.C. Çakır, Ü.Yalçın, Bilgisayar Denetimli Bir Oksijenle Kesme Tezgahı Tasarımı ve İmalatı, HPK Endüstriyel Otomasyon, Eylül 1997, Sayı 3, 38 – 45.
76. M.C. Çakır, A. Oral, Tornalama İşlemlerinde Bilgisayar Destekli Kesici Takım Seçimi I, , HPK Endüstriyel Otomasyon, Eylül 1998, Sayı 10, 41 – 46.
77. M.C. Çakır, A. Oral, Tornalama İşlemlerinde Bilgisayar Destekli Kesici Takım Seçimi II, , HPK Endüstriyel Otomasyon, Ekim 1998, Sayı 11, 30 – 36.
78. M.C. Çakır, Y. Işık, “Kaplamasız ve CVD Kaplamalı Kesici Takımların Performans Analizi”, Makine ve Metal, Şubat 2003.
79. M.C. Çakır, “Problem Çözme Teknikleri”, Sektörel Tanıtım, s 82 – 84, Eylül 2004.
80. M.C. Çakır, S. Beriç, “Kesme Sıvıları”, Metal Makina, Sayı 151, 228- 236, Şubat 2005.
81. O.O. Çilsal, M.C. Çakır, Yenilikçi -Yaratıcı Sorun Çözme Yaklaşımının İmalat için Tasarım Alanına Uygulanması, Makine Tek, s 90-95 Kasım 2005.
82. C. Ensarioğlu, M.C. Çakır, İşlenebilirlik ve tornalama işlemlerinde kesme parametrelerinin belirlenmesi için bir uzman sistem yaklaşımı, Makine Tek, Sayı 125, 136-140, Mart 2008.

 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

83. M.C. Çakır, Talaşlı İmalat İşlemlerinde Titreşimlerin Giderilmesi, Teknoloji, Yıl 1, Sayı 2, Sayfa 85 – 99, Aralık 1998.
84. Y. Işık, M.C. Çakır, Tornalama İşlemlerinde Taylor Takım Ömrü Denkleminin Deneysel Olarak İncelenmesi, Teknoloji Dergisi, Yıl 3, Sayı 4, sayfa 47-56, 2000.
85. Y. Işık, M.C. Çakır, Hız Çeliği Takımlar için Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Teknoloji Dergisi, Yıl 4, Sayı 1-2, sayfa 111-118, 2001.
86. Y. Işık, M.C. Çakır, “Tornalama İşlemlerinde Hız Çeliği Kesici Takımların Kırılma Anının Tespiti”, U.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, BURSA, 7 (1), 21-219, Ocak 2002.
87. Ö. İrfan, M.C. Çakır, S. Beriç, Kalıp Frezeleme Uygulamaları için bir Uzman Sistem Yazılımı, Mühendis ve Makine, Sayı 537, sayfa 28 – 35, Ekim 2004.
88. M.C. Çakır, 66. Y. Işık, Kaplamasız ve CVD Kaplamalı Kesici Takımların Performans Analizi, Makine ve Metal Dergisi, Sayı 139, sayfa 118-125, 2003.
89. C. Ensarioğlu, M.C. Çakır, Titanyum ve Alaşımlarının İşlenebilirlik Etüdü Bölüm I, Mühendis ve Makine, Sayı 546, sayfa 36 – 46, Temmuz 2005.
90. C. Ensarioğlu, M.C. Çakır, Titanyum ve Alaşımlarının İşlenebilirlik Etüdü Bölüm II, Mühendis ve Makine, Sayı 547, sayfa 21 – 27, Ağustos 2005.
91. D. Gönen, A. Oral, M.C. Çakır, Çift sıkıştırma oranlı yay yorulma test makinesi tasarımı ve imalatı, Ba. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, Temmuz 2008.
92. İ. Çelik, F. Karakoç, M. C. Çakır, A. Duysak, “Hızlı Prototipleme Teknolojileri ve Uygulama Alanları”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, sayı 31, 53-70, 2013.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

93. M.C. Çakır, A. Gürarda, Optimisation and Graphical Representation of Machining Conditions in Multi-pass Turning Operations, Computer Integrated Manufacturing Sytems, 1998, 11 (3), 157-170 (14 atıf).
94. M.C. Çakır, A. Gürarda, Optimisation of Machining Conditions for Multi-tool Milling Operations, International Journal of Production Research, 2000, 38 (15), 3537-3552 (22 atıf).
95. A. Oral, M.C. Çakır, Automated cutting tool selection and cutting tool sequence optimisation for rotational parts, Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 2004, 20 (2), 127-141 (21 atıf).
96. M.C. Çakır, Y. Işık, Detecting tool breakage in turning AISI 1050 steel using coated and uncoated cutting tools, J. Materials Processing Technology, 2005, 159 (2), 191-198 (11 atıf).
97. M.C. Çakır, Y. Işık, Finite element analysis of cutting tools prior to fracture in hard turning operations, Materials & Design, 2005, 26 (2), 105-112 (13 atıf).
98. M.C. Çakır, O. İrfan, K. Çavdar, An Expert System approach for die and mold making operations, Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 2005, 21, (2), 175-183 (21 atıf).
99. M.C. Çakır, A. Bayram, Y. Işık, B. Salar, The effects of austempering temperature and time onto the machinability of austempered ductile iron, Materials Science And Engineerıng A-Structural Materials Properties Microstructure And Processing, 2005, 407 (1-2), 147-153 (25 atıf).
100. M.C. Çakır, K. Çavdar, Development of a knowledge-based expert system for solving metal cutting problems, Materials & Design, 2006, 27 (10), 1027-1034 (18 atıf).
101. M.C. Çakır, Y. Işık, Investigating the machinability of austempered ductile irons having different austempering temperatures and times, Materials & Design, 2008, 29 (5), 937-942 (13 atıf).
102. M.C. Çakır, O.O. Çilsal, Implementation of a contradiction-based approach to DFM, International Journal Of Computer Integrated Manufacturing, 2008, 21 (7), 839-850 (2 atıf).
103. M.C. Çakır, C. Ensarioğlu, İ. Demirayak, Mathematical modeling of surface roughness for evaluating the effects of cutting parameters and coating material, Journal of Materials Processing Technology, 2009, 209 (1), 102-109 (46 atıf).
104. M.C. Çakır; A. Bayram; K.K. Kırcalı, C. Ensarioğlu, Effects of microstructure on machinability of ductile iron, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B-Journal of Engineering Manufacture, 2011, 225 (B2): 297-304 (2 atıf).
105. M.C. Çakır, A. Oral, K, Özdemir, “Effects of cutting parameters on initial wear of sintered carbide inserts in dry machining”, Journal of Society for Development of Teaching And Business Processes in New Net Environment in B&H, 2014, 9 (2), 487-500.
106. A. Kus, Y. Isik, M.C. Cakir, S. Coşkun, K. Özdemir. “Thermocouple and ınfrared sensor-based measurement of temperature distribution in metal cutting“, Sensors 2015, 15, 1274-1291; doi:10.3390/s150101274.
107. D. Gonen, A. Oral, M.C. Çakır, “Investigating the benefits of using circular die springs instead of rectangular die springs”, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 01/2015; 38(7):799-812.
108. A. Kus, Y. Isik, M.C. Cakir, “Influence of cutting parameters on the chip-tool interface temperature during turning Waspaloy”, Materials Testing, 09/2015.
109. A. Motorcu, Y. Isik, A. Kus, M.C. Cakir, Analysis of Cutting Temperure and Surface Roughness in Orthogonal Machining of AISI 4140 Alloy Steel via Taguchi Method, Materials and Technology, 03/2016.

 

Tercüme Eser

 

110. M.C. Çakır, Modern Talaşlı İmalatın Esasları, Vipaş,1999.
111. M.C. Çakır, Modern Talaşlı İmalat Yöntemleri, Vipaş, 2000.
112. M.C. Çakır, CoroKEY, Sandvik Coromant, Takım Seçim Klavuzu, 1997.
Yayınlara yapılan Toplam Atıf Sayısı: 206