Doç. Dr. Kadir ÇAVDAR

İsim : Kadir ÇAVDAR
Ünvan : Doç. Dr.
e-mail : cavdar@uludag.edu.tr
Tel : (0224) 294 19 75
Oda Numarası : AD220
URL : www20.uludag.edu.tr/~cavdar
Uzmanlık Alanları : Makine elemanları tasarımı, makine tasarımı, makine akustiği, sistematik tasarım, ergonomi

 

Eğitim :
Lisans Makine Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 1991
Y. Lisans Makine Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 1993
Doktora Makine Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 2000

 

Bilimsel Faaliyetler :
Arş.Gör. Müh. Mim. Fakültesi, Uludağ Üniversitesi 1992-2002
Öğr.Gör.Dr. Müh. Mim. Fakültesi, Uludağ Üniversitesi 2002-2004
Yar.Doç.Dr Müh. Mim. Fakültesi, Uludağ Üniversitesi 2004-2011
Doç.Dr. Müh. Mim. Fakültesi, Uludağ Üniversitesi 2011-…

Verdiği Lisans Dersleri :
Makine Elemanları 1/2Metodik KonstrüksiyonMekatroniğe GirişErgonomiMekanik Tahrik Elemanları


Verdiği Lisansüstü Dersleri :
Metodik Konstrüksiyon İlke ve UygulamalarıKonstrüksiyonda ErgonomiEndüstriyel Gürültü Kontrolü
Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri :
1.    İlhan Çekiç, Otomobillerde Gövde Birleştirme Teknolojileri ve Pratik Bir Uygulama, UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2007.2.    Zafer Çapacı, Değişik profillerin Plaka Rijitliğine Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Analizi, UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 2008.3.    Şeref ATAMER, MAKİNE ELEMANLARINDA, GÜVENİRLİK VE ÖMÜR ANALİZLERİ, UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2009.4.    Mahmut BURHAN, METALİK YAYLARIN STATİK VE DİNAMİK KARAKTERİSTİK¬LERİNİN DENEYSEL OLARAK TESPİTİ, UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009.5.    Nagihan SÖNMEZYUVA, İŞYERİNİN ERGONOMİK İNCELENMESİ, UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2009.6.    Ercan Mastar, GÜNEŞ PANELLERİ İÇİN GÜNEŞ TAKİP MEKANİZMASININ TASARIMI, , UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 2011.

Yayınlar :
Uluslararası Makaleler :
 1. Cavdar K., Babalik F.C., Creativity effect with computer program for product designers, J. of Engineering Design, Vol.15, Nr.3, p. 249-260, June 2004.
 2. Cakir M.C., Irfan O., Cavdar K., An expert system approach for die and mold making operations, Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 21 (2005), 175-183. Atıf Sayısı: 14
 3. Cavdar K., Karpat F., Babalik F.C., Design and analysis of involute spur gears with asymmetric profile, ASME J. of Mechanical Design, Vol. 127 (3) 477-484 2005. Atıf Sayısı: 14
 4. Cavdar K., Computer aided optimization of the hydrostatic radial journal bearings, Industrial Lubrication and Tribology, 58/3 (2006) 129-134.
 5. Cakir M.C., Cavdar K., Development of a knowledge-based expert system for solving metal cutting problems, Materials&Design, 27 (2006) 1027-1034. Atıf Sayısı: 4
 6. Fatih Karpat, StephenEkwaro-Osire, Kadir Cavdar, Fatih C. Babalik, Dynamic analysis of involute spur gears with asymmetric teeth, Journal of Mechanical Sciences, Vol: 50   Issue: 12   P.: 1598-1610, 2008, Atıf Sayısı: 4.
Ulusal Makaleler :
 1. Babalık F.C., Çavdar K., Tekstil İşletmelerinde Karşılaşılan Yüksek Gürültü Seviyeleri: Etkileri ve İndirgeme Yöntemleri, Tekstil ve Konfeksiyon, Temmuz-Ağ. 1999, Sayı 4, Sy. 294-299.
 2. Karpat F., Çavdar K., Babalık F.C., Bilgisayar Yardımıyla Düz, Helisel, Konik ve Sonsuz Vida Dişli Mekanizmalarının Boyutlandırılması ve Analizi, Mühendis Makine, Sayı:510, Temmuz 2002, Sy. 26-32.
 3. Çavdar K., Babalık F.C., Çağdaş Mühendisler Yetiştirmek İçin Metodik Konstrüksiyon Dersinde Yeni Bir Yaklaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, s. 109-118, Mayıs 2003.
 4. Çavdar K., Babalık F.C., Tasarımcıların Yaratıcılığına Bilgisayar Programları ile Katkı Sağlama ve Bir Örnek Yazılımın Geliştirilmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s. 71-80, 2004.
 5. Çavdar K., Karpat F., Babalık F.C., Asimetrik Evolvent Profilli Düz Dişlilerin Boyutlandırılması ve Geometrik Modellerinin Oluşturulması, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s. 111-122, 2004.
 6. Karpat F., Çavdar K., Babalık F.C., Asimetrik Evolvent Düz Dişlilerin Bilgisayar Destekli Analizi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s. 123-132, 2004.
 7. Çapacı Z., Çavdar K., Düz ve Eşyönsüz Plakaların Eğilme Rijitliklerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 5 Haziran 2008’de Yayına kabul edildi.
 8. Karpat F., Çavdar K., Babalık F.C., Asimetrik Eolvent Profilli Düz Dişli Çarkların Geometri ve Gerilme Analizi, TMMOB Mühendis Makine Dergisi, Cilt 45, Sayı 528,Ocak 2004, s. 40-49.
Kongreler :
 1. F. Öztürk, K. Çavdar, O.B. Alankuş, A Computer Based Approach to Dimensioning and Tolerancing, Proceedings of the Engineering Systems Design and Analysis Conference, ASME, Vol. 5, pp. 143-149, 1994.
 2. F. C. Babalık, F. Öztürk and K. Çavdar, An Integrated Approach to Automated Tolerance Analysis in Computer Aided Process Planning, II. Türkisch-Deutsches Symposium An Der Uludağ Universitaet, pp.153-154, Bursa, 1998.
 3. Çavdar K., Babalik F.C., Maßnahmen zur Geraeuschminderung an Maschinen­konstruktionen, 3. Deutsch-Türkischen Symposium, s.122-124, Siegen, 1999.
 4. Karpat F., Çavdar K., Babalık F.C., Computer Aided Analysis of Involute Spur     Gears with Asymmetric Teeth, VDI-EKV Int. Conf. On Gears, VDI Berichte Nr.               1904, pp. 145-163, Munich, 2005.
 5. Karpat F., Çavdar K., Babalık F.C., An Investigation on Dynamic Analysis of Involute Spur Gears with Asymmetric Teeth: Dynamic Load and Transmission Errors, The 2nd Int. Conf. Power Transmissions 06, pp. 69-74, 25-28 April 2006, Novi Sad, Serbia&Montenegro, 2006.
 6. Karpat F, Çavdar K, Babalik FC , Computer aided analysis of involute spur gears with asymmetric teeth, International Conference on Gears, SEP 14-16, 2005, Garching, GERMANY. International Conference on Gears, Pts 1 and 2 – EUROPE INVITES THE WORLD Book Series: VDI BERICHTE Volume: 1904 Pages: 145-163. Part 1&2 Published: 2005. Times Cited: 4.
 7. F. Öztürk, K. Çavdar, İş Bağlama Aparatlarının Sistematik Tasarımı için Algoritma Geliştirilmesi, 5. Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, “Poster Bildiri”, Ankara, ODTÜ, 1992.
 8. F. Öztürk, K. Çavdar, Sistematik Aparat Tasarım Sistemi, 5. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Cilt 1, s. 259-268, Trabzon, 1993.
 9. K. Çavdar, F.Y. Eriş, Mekatronik Tasarım Algoritması ve Bir Uygulama: ABS Fren Sistemi, 6. Uluslar arası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, s.391-400, Ankara, ODTÜ, 21-23 Eylül 1994.
 10. F. Öztürk, K. Çavdar, Orhan Alankuş TOL-AP:Bilgisayar Yardımıyla Tolerans Analizi Programı, 6. Uluslar arası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, s.105-114, Ankara, ODTÜ, 21-23 Eylül 1994.
 11. Babalık F.C., Çavdar K., İşyerinde Etken Önlemle Gürültü Absorbsiyonu, 3. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, s.1-10, Nisan 1995.
 12. K.Çavdar, F.Karpat, Dişli Çark Mekanizmalarının Bilgisayar Yardımıyla Boyutlandırılması, MAKİNE İMALAT TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ KONYA, s.60-67, 1999.
 13. K. Çavdar, F. C. Babalık, Gürültüsü Az Makine Konstrüksiyonları için Konstrüktöre Yardımcı Bir Sistem: GAMAK, Türk Akustik Derneği, 5. ULUSAL AKUSTİK KONGRESİ, s.179-184, 25-26 Mayıs 2000, İstanbul.
 14. K. Çavdar, F.C. Babalık, Gürültüsü Az Konstrüksiyonlar Alanında Çalışan Konstrüktörler için Yardımcı Bir Sistem: GAMAK, 9. Makine Makine Tasarım ve İmalat Kongresi,  13 – 15 Eylül 2000, ODTÜ, Ankara.
 15. Solmaz E., Çavdar K., Vida veriminin deneysel tespiti, II. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, s.355-362, 26-27 Eylül 2003.
 16. Babalık F.C., Çavdar K., Asansör sektöründeki üretici ve genç mühendislerin teorik bilgi eksikliği sorunları, TMMOB Makine Müh. Odası İletim Teknolojileri Kongre ve Sergisi, s. 143-152, İstanbul, 15-18 Ekim 2003. Bu bildiri aynı zamanda Asansör Dünyası dergisi Sayı 57, Ocak 2004, sayısında yayınlanmıştır, s.78-84.
 17. Çavdar K., Şengirgin M., Hidrolik güç ünitesi ses yalıtımı için teorik ve deneysel bir çalışma, III. Hidrolik Pnömatik Kongresi, s. 3-11, İzmir, 4-7 Aralık 2003. Bu bildiri aynı zamanda Hidrolik Pnömatik Dergisi Sayı 9 Ocak 2004’te de yayınlanmıştır.
 18. Çavdar K., Babalık F.C., Hidrolik sistemlerin tasarımında metodik konstrüksiyon prensiplerinin kullanılması, III. Hidrolik Pnömatik Kongresi, s. 377-387, İzmir, 4-7 Aralık 2003.
 19. Çavdar K., Karpat F., Güngören Y., Asansörler için Paraşüt Fren Sistemi Tasarımı, TMMOB Makine           Müh. Odası II. İletim Teknolojileri Kongre ve Sergisi, İstanbul, 27-28 Mayıs 2005.
 20. Karpat F., Çavdar K., Babalık F.C., Asansör Kabin Taşıyıcıların Sonlu Elemanlar Yöntemi Yardımıyla Analizi, TMMOB Makine Müh. Odası II. İletim Teknolojileri Kongre ve Sergisi, İstanbul, 27-28 Mayıs 2005.
 21. Ensarioğlu C., Çakır M.C., Çavdar K., Yenilikçi Yaratıcı Problem Çözme Tekniğinin (TRIZ) Montaj için Tasarım Alanına Uygulanması, TİMAK Tasarım İmalat Analiz Kongresi, s. 11-18, 26-28 Nisan 2006, Balıkesir.
 22. Karpat F., Çavdar K., Babalık F.C., Asimetrik Evolvent Dişe Sahip Düz Dişli Çarkların Bilgisayar Destekli Parametrik Analizi, TİMAK Tasarım İmalat Analiz Kongresi, s. 65-76, 26-28 Nisan 2006, Balıkesir.
 23. Babalık F.C., Çavdar K., Asansörlerde Kayar Frenler ve Tasarım Problemleri, Asansör Sempozyumu, s. 77-83, 23-25 Mayıs 2008, İzmir.

Kitaplar :
 1. Babalık F.C., Çavdar K., Makine Bilimi ve Elemanları, Dora Yayınları, 303 S., Bursa, 2003. ISBN: 975-92679-1-8. 2. Baskı, 2009.
 2. Şengirgin M., Çavdar K., Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Dora Yayınları, 223 S., Bursa, 2003. ISBN: 975-591-664-4. 5. Baskı 2009.
 3. Babalık FC, Çavdar K, Gerger N, Karpat F, Kıraç N., Dora Yayınları, Makine Elemanları Çözümlü Problem Kitabı, 400 S., Bursa, 2009, ISBN 978-605-4118-28-1.
Projeler :
 1. Türk insanının bazı antropometrik boyutlarının tespiti, Proje eş yürütücüsü, 2008-2009.
 2. Asansör güvenlik elemanlarının tasarımı, UÜ Bilimsel Araştırma Fonu Projesi çalışanı. 2008-…
 3. Metal malzemeler yerine polimer kompozitlerin kullanımının araştırılması, 2010 Uludağ Üniversitesi BAP, Proje Yürütücüsü.
 4. Hidrostatik tahrikli havaalanı yer hizmet aracının tasarımı ve prototip imalatı, 2010-.., SANTEZ Projesi, Proje Yürütücüsü.

 

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :
TMMO – TMMOB Makine Mühendisleri OdasıUludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunları DerneğiBursa Türk Alman Kültür Derneği

 

Onur Ödülleri ve Burslar :
TÜBİTAK, Avrupa Birliği Çerçeve Programları Proje Önerisi Özendirme Ödülü,    (FP 6 CRAFT (Co-operative Research Project)‘FanOpTex’akronimli proje),Nisan 2006TTGV – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından verilen ‘Dr.Akın ÇAKMAKÇI Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En Başarılı Tez ve Kuruluş Ödülü 2007’, Doktora Tez Danışmanı Olarak.

Diğer Çalışmalar :
Uluslarası Dergilerde Hakemlikler (Reviewer):Journal of Mechanical Design, ASME (8 kez)Mechanism and Machine Theory (4 kez)