Prof. Dr. Emin GÜLLÜ

İsim : Emin Güllü
Ünvan : Prof.Dr.
e-mail : egullu@uludag.edu.tr
Tel : (0224) 29 41 959
Oda Numarası : 105
URL :
Uzmanlık Alanları : Makine Elemanları. Kardan Kaplini Kinematiği. Mekanik Kavramanın Dinamik Analizi. Kalite Kontrol. Yataklar ve Elasto Hidrodinamik Analizi.
Kalite Kontrol Örnek Sorular

Güç Aktarma Organları Problemler

Çalışma Soruları

Ders Notları

Eğitim :

Lisans: 1975, Yıldız Teknik Üniversitesi.Yüksek Lisans: 1978, Yıldız Teknik Üniversitesi.

Doktora: 1987, İstanbul Teknik Üniversitesi.

Bilimsel Faaliyetler :
1981-1987: Asistan ve Araş. Gör.: Uludağ Üniversitesi Müh-Mim. Fak. Makine Müh. Bölümü
1987- 1999: Yrd. Doç. Dr.: Uludağ Üniversitesi Müh-Mim. Fak. Makine Müh. Bölümü
1999 – 2004 Doç. Dr.: Uludağ Üniversitesi Müh-Mim. Fak. Makine Müh. Bölümü
2004-…… : Profesör Doktor.: Uludağ Üniversitesi Müh-Mim. Fak. Makine Müh. Bölümü
Verdiği Lisans Dersleri :
Makine ElemanlarıKalite Kontrol

Güç Aktarma Organları

Makine Tasarımında Güvenilirlik

Toplam Verimli Üretim ve Bakım

Verdiği Lisansüstü Dersleri :
Konstrüksiyonda Güvenilirlikİstatistiki Proses Kontrol

Konstrüksiyonda Şekillendirme

Yataklar ve Yağlama Teorisi

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri :
1)  H. Tufan, “Üretimde Kalite Kontrol Etkilerinin Araştırılması” Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst. Bursa, 1993.2)  A. Kuzaltı, “Seri İmalatta Kalite Güvenilirliliği” Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst.Bursa, 1994.

3)  S. Gücin, “Güç İletim Sistemlerinin Bakım Sistematiği” Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst. Bursa,1996.

4)  O.Erdinç, “Standartlar Düzeyinde Kaliteli Üretim Uygulaması” Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst. Bursa,1998.

5)  O. Kazandı, “Üretime ISO 9000 Kalite Kontrol Sisteminin Tatbiki ve Sonuçları ”Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst. Bursa, 1998.

6)  F. Uysal, “Kalite Fonksiyonu Yayılmasının İncelenmesi” Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst. Bursa,2000.

7)  A.Toklar “Eksenel Kaymalı Yatakların Performans Karakteristiklerine Deformasyonun Etkisi ”Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst. Bursa, 2003.

8)  E. Kırımlı, “Rulmanlı Yataklarda Hertz Basınçlarının Performans Üzerine Etkisi” Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst. Bursa, 2003.

9) O. Gün, “Rulmanlı Yataklarda Hertz Basınçlarının Hesabı” Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst. Bursa, 2010.

Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri :
Yayınlar :
Uluslararası Makaleler :
1.         Dinç, O.S., Ettles, C.M., Scarton, H.A., Güllü, E., “Analysis of Thermoelectric Signals in Siliding Metallic Contacts, 3rd International Symposium on Tribological Problems of Elements Operating in Contact”, 25-27 September, 1990, Krakow, Poland.Journal of Polish Academy Science, Vol.25, pp. 37-53, , Poland, 1990.2. Yavuz, N., Güllü, E., Can, M.,”Industrial Applications of Electrical Discharge Compaction Process for Powdered Metals”  METALL, 57. Jahrgang, Nr. 10/2003, pp 631-635, Germany

3. Güllü, E., “The effects of  bearing distortion on the performance of hydrodynamic thrust bearings. “ Industrial Lubrication and Tribology, Vol. 57, No.3, 2005

4. Yavuz,N., Etemoglu, A.B., Güllü E. and Can, M. “The Pattern Of Heat Generationin The Electrical Discharge Compaction Process” , METALL, 57. Jahrgang, Nr. 4/2004, pp 721-727, Germany

5. Güllü, E., Yavuz, N., “A Theoretical Approach To Dynamic Compaction  Of  Metal Powders” METALL.

6.   G. Karadere, 0. Kopmaz and E. Gullü, “A new approach to the kinematical analysis of universal joints”, International Journal of Materials &. Product Technology, 317-329 pp., 2010, DOI: 10.1504/IJMPT.2010.035806

7.   G. Karadere, 0. Kopmaz and E. Güllü, “Transient phenomena during engagement phase of a clutch”, International Journal of Materials & Product Technology (ISI) , 225—239 pp., 2010, DOI: 10.1504/IJMPT.2010.035800

8.  G. Karadere, 0. Kopmaz and E. Güllü, “A new approach to the kinematic anaiysis of universal joints – Part 2: lnvestigation of various assemblings”, Materials Testing-Materials and Components Technology and Application (ISI) 332-337 pp., 2010, DOI: MP110131

Ulusal Makaleler :
1. Güllü E., Kopmaz O., Dinç S., “Bir Kaymalı Yatağın Elastohidrodinamik İncelenmesinde Sonlu Farklara Dayanan Bilgisayar Programı”, U.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1,  s.163-172, Bursa, 1987.2. Güllü, E., Ülkü, S.,                 “A Study Radial Deformation in Journal Bearing”, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt3, Sayı1, s.49-58, Bursa, 1989.

3. Güllü, E., “Radyal Yatakların Sehim ile Değişen Yatak Parametrelerinin Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt4, Sayı1, s.145-155, Bursa, 1993.

4. Güllü, E., “Birden Fazla Kayma Yüzeyli Eliptik Yatakların Hesabına Yeni Bir Yaklaşım”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt.1, Sayı.2-3., s.129-136, Pamuk kale-Denizli, 1995

5. Güllü, E., “Elastohidrodinamik Yağlamada Muylu ve Burç Pürüzlülük Miktarlarının Performans Karakteristiklerine Etkisi”, Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, s. 97-102, Pamuk kale- Denizli, 1996.

6. Demirci, M., Güllü, E., Yavuz, N., ” Hızlı Prototip ve Kalıp-Takım Üretiminde Seçici Laser Sinterleme Yöntemi Uygulamaları”, I. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı, Bildiri Kitabı, s.603-609, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi, Ankara, Eylül 1996.

7. Ulcay, Y., Güllü, E., “Balistik Amaçlı Lif Takviyeli Kompozit Panallerin Performansında Lif-Matriks Arabiriminin Etkisi”, Tekstil Maraton Dergisi’, Kasım-Aralık, Sayı 6, s.71-76, Adana 6/1999.

8. Güllü, E., Ulcay, Y.,”Firma Hedef ve Stratejileri” Tekstil Maraton Dergisi’, Kasım-Aralık,  s.77-81. Adana 6/1999.

9. Güllü, E., Karadere, G., “Elastohidrodinamik Yağlamada Yatak Makro Geometrisinin Performans Karakteristiklerine Etkisi ”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt.6, Sayı.1., s.21-25, Pamukkale-Denizli, 2000.

10. Güllü, E., Pala, Y., “Stres Analysis in Rototing Disc Wiyh Constant Surface Velocity, ” Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt.6, Sayı.1., s.39-45, Pamukkale-Denizli, 2000.

11. Güllü, E., Pala, Y.,”Ani Yüklemeye Maruz İçi Kum Dolu Bir Silindir-Piston Sistemindeki Basıncın Teorik İncelenmesi ”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt.6Sayı.2-3., s.113-116, Pamukkale-Denizli, 2000.

12. Güllü, E., Pala, Y., “Münferit Kuvvetlere Maruz Plaklarda Kalınlık Tayini”, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt2, Sayı2, s.67-74, İzmir, 2000.

13. Güllü, E., Pala, Y.,”Dalgalı Sınırı Haiz Delik İhtiva Eden Safi Kaymaya Maruz Plakta Gerilme Dağılımı”, Yıl3, Sayı1, No.1, s.27-35, Karabük , Mart 2000.

14. Güllü, E., Pala, Y.,”Non-Lineer Adi Diferansiyel Denklemlerde Nokta Karşılaştırma Metodu”, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi,Cilt3, Sayı1, İzmir, 2001.

15. Güllü, E., Ulcay, Y.,”Kalite Fonksiyonu Yayılımı ve Bir Uygulama”, U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı1, Cilt7, Bursa, 2002.

16. Pala, Y., Güllü, E.,”Eksenel Çekmeye Maruz Delikli Sonsuz Plağa Silindirik Parçanın Çakılması Problemi” Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt.8, Sayı.3., s. 283-292, Pamukkale-Denizli, 2002.

17. Güllü, E., Kopmaz, O., “Motorlu Taşıt Kavramasının Dinamik Analizi”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt.9, Sayı.3., s. 357-367, Pamukkale-Denizli, 2003.

 

Kongreler :
1 Gediktaş, M., Güllü, E., “Elastik Yatakların Performans Karakteristikleri” II. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, O.D.T.Ü, Gaziantep, s. 183-193, 22-24 Eylül 1986.2. Güllü, E., Kopmaz O., “Hareket İleten Kayışlarda Titreşimlerin Hareketli Tel Anolojisiyle İncelenmesi”, 3. Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, O.D.T.Ü., s.217-227, 21-23 Eylül 1988.

3. Güllü, E., Karadere, G., “Kaymalı Yataklarla Yataklanmış Sabit ve Değişken Yüklere Maruz Rijit Bir Rotorun Dinamik Davranışı”, II. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Y.T.Ü.,  s.62-67, 20-22 Eylül 1995.

4. Güllü, E., Karadere, G., “Radyal Kaymalı Yataklarda Yüzey Pürüzlülüğünün Eleastohidrodinamik Yağlamaya Etkileri”, 3. Balıkesir M.M. Sempozyumu, Bildiri Kitabı, s.213-219, Balıkesir, 10-11 Nisan 1995.

5. Güllü, E., Gücin, S., “Dişli Çarklarda Aşınma Türleri ve Bakım Prosedürü”, 3. Balıkesir M.M. Sempozyumu, Bildiri Kitabı,     s.203-112, Balıkesir, 10-11 Nisan 1995.

6. Demirci, M., Güllü, E., “Hızlı Prototip Üretim Yöntemleri ve Uygulama Alanları”, MAMKON 97, s.424-428,  İ.T.Ü., Gümüş suyu-İstanbul, 4-6 Haziran 1997.


 

Projeler :

 

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :
MMO

 

Onur Ödülleri ve Burslar :

 

Diğer Çalışmalar :

Önceki Yıllara Ait Sorular

26-11-2012-makine-elemanlari-1-yilici-sinavi

18-11-2014-makine-elemanlari-1-yilici-sinavi

27-11-2015-makine-elemanlari-1-yilici-sinavi