Doç. Dr. Gültekin KARADERE


 

İsim : Gültekin KARADERE
Ünvan : Yrd. Doç. Dr.
e-mail : karadere@uludag.edu.tr
Tel : (0224) 294 19 77
Oda Numarası : DM 106
URL :
Uzmanlık Alanları : Makine Elemanları, Transport Tekniği, Bantlı Transportörler, Boyut Analizi ve Benzerlik Teorisi.

 

Eğitim :
Lisans    : 1975-1979, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Makina Mühendisliği Bölümü.Y.Lisans : 1979-1981, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Konstrüksiyon Dalı.Doktora  : 1981-1990, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Müh. Anabilim Dalı, Bursa

 

Bilimsel Faaliyetler :
1981-1987 : Araştırma Görevlisi : Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Müh. Böl.1987-1990 : Öğretim Görevlisi : Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Müh. Böl.1990-1991 : Dr. Öğr. Gör. : Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Müh. Böl.

1991-2011 : Yrd. Doç. Dr. : Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Müh. Böl.


 

Verdiği Lisans Dersleri :
Makine Elemanları I, Makine Elemanları II, Transport Tekniği, Bantlı Transportörler, Makine Elemanları Bilgisi, Teknik Resim.

 

Verdiği Lisansüstü Dersleri :

 

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri :
1. Orhan SEVİMLİ, “Yüzey Pürüzlülüğünün Yağlama Üzerine Etkileri”, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,       Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 1996.2. Cenk TOSUN, “Rulmanlı Yatakların Tribolojik Özellikleri”, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002.

3. Ender AKAR, “Sürekli Mukavemet Diyagramları”, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002.

4. Serkan AYZİT, “Tek Eksenli Çekmeye Maruz Delikli Bir Plakta Gerilme Dağılımının Pertürbasyon Teorisi ile Belirlenmesi ”, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2003.

5. Nuri Enes ÖLÇEN, “Farklı Malzemelerden Yuvarlanma Çiftlerine Sahip Bilyalı Rulmanların Tribolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2005.

6. Erkan AYBARAZ, “Hafif Metal Alaşımlarıyla Otomotiv Gövde Parçalarının Şekillendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010.

7. Fatih Said NOGAY, “Helisel Dişli Çark Mekanizmalarında Tasarım Parametrelerinin Performansa Etkileri”, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010.


 

Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri :

 

Yayınlar :
Uluslararası Makaleler :
1. KARADERE, Gultekin; KOPMAZ, Osman and GULLU, Emin : Transient phenomena during engagement phase of a clutch, International Journal of Materials & Product Technology, Inderscience Enterprises Ltd, Volume 39, Issue 3/4, pp. 225–239 , 2010. (SCIE, ISSN: 0268-1900)2. KARADERE, Gultekin; KOPMAZ, Osman and GULLU, Emin : A new approach to the kinematical analysis of universal joints, International Journal of Materials & Product Technology, Inderscience Enterprises Ltd, Volume 39, Issue 3/4, pp. 348-360, 2010. (SCIE, ISSN: 0268-1900)

3. KARADERE, Gultekin : The effects of the total bearing deformation on the performance of hydrodynamic thrust bearings, Industrial Lubrication and Tribology, Emerald Group Publishing Limited, Volume 62, No 4, pp. 207-213, 2010. (SCIE, ISSN: 0036-8792)

4. KARADERE, Gültekin; KOPMAZ, Osman and GULLU, Emin: A new approach to the kinematic analysis of universal joints – Part 2: Investigation of various assemblings, Materials Testing-Materials and Components Technology and Application, Carl Hanser Verlag, Volume 52, No 05, pp. 332-337, 2010. (SCIE, ISSN: 0025-5300)

5. REİS, Murat; PALA, Yaşar and KARADERE, Gültekin : Dynamic Analysis of a Bridge Supported with Many Vertical Supports Under Moving Load, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Vilnius: Technika, Volume III, No 1, pp. 14-20, 2008. (SCIE ISSN: 1822-427X)

6. REIS, Murat; PALA, Yasar and KARADERE, Gültekin : Dynamic Analysis of Supported Finite Beams of Small Curvature Under Moving Loads, Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering, The Japan Society of Mechanical Engineers, Vol. 2, No. 2,  pp.176-187, 2008. (ISSN: 1880-9871)

7. PALA, Yaşar, GÜNEY, İbrahim and KARADERE, Gültekin : Analytical Solution of Direct Dynamics Problem in Cylindrical Coordinates, American Society of Civil Engineers, Journal of Engineering Mechanics, Volume 130, No 9, pp. 1115-1117, September 2004. (SCI-SCIE,  ISSN 0733-9399)

8. PALA, Yaşar and KARADERE, Gültekin : A Note on the Occurrence of Integro-Differential Equations in Engineering Mechanics, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, University of Zielona Góra, Poland, Volume 8, Number 3, pp. 503-506, 2003. (Brief note)

9. PALA, Yaşar and KARADERE, Gültekin : A Note on the Kinematical Analysis of a Rotating Disc with Constant Surface Velocity, The International Journal of Mechanical Engineering Education, Manchester University Press, Volume 30, Number 4, pp. 369-372, October 2002. (ISSN: 0306-4190)

Ulusal Makaleler :
1. PALA, Yaşar, BADEMCİ, Özkan ve KARADERE, Gültekin : Non-Lineer Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntısına Sahip Malzemeden Yapılmış Sonlu Çubukta Non-Lineer Elastik Dalgalar, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa 79-86, 2006. (ISSN: 1300-7009) 2. KARADERE, Gültekin : Sinterlenmiş Bronz Yataklarda Performans Karakteristiklerinin Sürtünme Katsayısına Etkileri, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa 11-16, 2001. (ISSN: 1300-7009)

3. GÜLLÜ, Emin ve KARADERE, Gültekin : Elastohidrodinamik Yağlamada Yatak Makrogeometrisinin Performans Karakteristiklerine  Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa 21-25, 2000. (ISSN: 1300-7009)

4. PALA, Yaşar ve KARADERE, Gültekin : Dalgalı Sınıra Haiz Delik İhtiva Eden Tek Eksenli Çekmeye Maruz Plakta Gerilme Dağılımı, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa 9-12, 2000. (ISSN: 1300-7009)

Kongreler :
1. YAVUZ, Nurettin ve KARADERE, Gültekin : Toz Metal Parçaların Tasarım Özelliklerinin İncelenmesi, 9. Mühendislik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Cilt 1, Sayı 9, Sayfa 79-82, Mayıs 1996.2. GÜLLÜ, Emin ve KARADERE, Gültekin : Kaymalı Yataklarla Yataklanmış Sabit ve Değişken Yüklere Maruz Rijit Bir Rotorun Dinamik Davranışı, 7. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Yıldız T.Ü., İstanbul, Sayfa 62-67, Eylül 1995.3. GÜLLÜ, Emin ve KARADERE, Gültekin : Radyal Kaymalı Yataklarda Yüzey Pürüzlülüğünün Elastohidrodinamik Yağlamaya Etkileri, 3. Balıkesir Müh.-Mim. Sempozyumu, Sayfa 213-219, Nisan 1995.

4. KARADERE, Gültekin : Konik Disk Yayların Karakteristikleri, Konstrüksiyon ve İmalat Özellikleri, 3. Balıkesir Müh.-Mim. Sempozyumu, Sayfa 174-183, Nisan 1995.

5. BABALIK, Fatih C. ve KARADERE, Gültekin : Diskli Fren Konstrüksiyon Dizilerinde Dinamik ve Termik Benzerlik, 2. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Sayfa 207-216, Mayıs 1991.

6. BABALIK, Fatih C. ve KARADERE, Gültekin : Diskli Fren Konstrüksiyon Dizileri için Dinamik ve Termik Benzerlikler arasında Uyarlama, 4. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Yalova-İstanbul, Sayfa 545-554, Eylül 1990.


 

Projeler :

 

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

 

Onur Ödülleri ve Burslar :

 

Diğer Çalışmalar :