Arş. Gör. Dr. Cihat ENSARİOĞLU

  İsim : Cihat Ensarioğlu
Unvan : Arş. Gör. Dr.
e-mail : cihatensari@uludag.edu.tr
Tel : (0224) 294 19 95
Oda Numarası : DM 109
URL :
Uzmanlık Alanları : Talaşlı İmalat, Malzemelerin İşlenebilirliği, Takım Tezgahları

Eğitim:
Lisans   : 1999-2003, Uludağ Üni. Müh.-Mim. Fak. Makine Müh. Böl., Bursa
Y. Lisans: 2003-2007, Uludağ Üni. Fen Bil. Enstitüsü Makine Müh. Anabilim Dalı, Bursa
Doktora : 2007-2014, Uludağ Üni. Fen Bil. Enstitüsü Makine Müh. Anabilim Dalı, Bursa

Akademik Faaliyetler:
2005-2007 : Araştırma Görevlisi; UÜ Fen Bil. Enstitüsü, Makine Müh. Böl.
2007-2008 : Araştırma Görevlisi; UÜ Müh.-Mim. Fakültesi, Makine Müh. Böl.
2008-….    : Araştırma Görevlisi; UÜ Fen Bil. Enstitüsü, Makine Müh. Böl.

Yayınlar:
Uluslararası Dergilerde (SCI, SCIE) Yayımlanan:
1. M. Cemal Cakir, A. Bayram, K. Kaan Kircali and C. Ensarioglu. Effects of microstructure on machinability of ductile iron, Journal of Engineering Manufacture, Volume 225, Number 2, 2011, Pages 297-304
2. M. Cemal Cakir, Cihat Ensarioglu, Ilker Demirayak. Mathematical modeling of surface roughness for evaluating the effects of cutting parameters and coating material, Journal of Materials Processing TechnologyVolume 209, Issue 11 January 2009Pages 102-109
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
1. C. Ensarioğlu, M.C. Çakır. Titanyum ve Alaşımlarının İşlenebilirlik Etüdü Bölüm I, Mühendis ve Makine, Sayı 546, Sayfa 36 – 46, Temmuz 2005.
2. C. Ensarioğlu, M.C. Çakır. Titanyum ve Alaşımlarının İşlenebilirlik Etüdü Bölüm II, Mühendis ve Makine, Sayı 547, Sayfa 21 – 27, Ağustos 2005.
Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Basılan Bildiriler:
1.C. Ensarioğlu,  M.C. Çakır, O. Küçük. Yenilikçi-Yaratıcı Sorun Çözme Yaklaşımı (TRIZ) Üzerine Hazırlanmış Bir Yazılım,  III. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, 2005.
2. C. Ensarioğlu,  M.C. Çakır, K. Çavdar. Yenilikçi -Yaratıcı Sorun Çözme Tekniğinin (TRIZ) Montaj için Tasarım Alanına Uygulanması, 1. TİMAK Kongresi, Balıkesir, 2006.
3. C. Ensarioğlu,  M.C. Çakır. Talaşlı İmalat İşlemlerinde Kesme Parametrelerinin ve İşlenebilirliğin Belirlenmesi için Bir Uzman Sistem Yaklaşımı, IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, 2007.

Yönetimine Katıldığı Araştırma Projeleri:
1.Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu’nca desteklenen BAP projesi UAP(M) – 2011/30 “Alaşım elementlerinin ve üretim parametrelerinin toz metalürjisi yöntemi ile üretilecek alüminyum esaslı köpüklerin işlenebilirliğine ve fiziksel özelliklerine etkilerinin incelenmesi”, 2011-2013, Yardımcı araştırmacı.