Prof. Dr. Muhsin KILIÇ

 muhsink İsim : Muhsin KILIÇ
Ünvan : Prof. Dr.
e-mail : mkilic@uludag.edu.tr
Tel : (0224) 294 19 53
Oda Numarası : AD202
URL :
Uzmanlık Alanları : Isı ve kütle transferi, Enerji, Enerji Yönetimi, Enerji dönüşümleri, Enerji verimliliği, Turbo Makineler, Isıl konfor, Hesaplamalı Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniği, Yangın güvenliği.
Eğitim :
Lisans Makine Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 1986
Y. Lisans Makine Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989
Doktora Mechanical Engineering University of Bath, UK 1993
Akademik Kariyer :
Arş.Gör. Müh. Mim. Fakültesi, Uludağ Üniversitesi 1987-1994
Yrd.Doç.Dr. Müh. Mim. Fakültesi, Uludağ Üniversitesi 1994-1996
Doç.Dr Müh. Mim. Fakültesi, Uludağ Üniversitesi 1996-2002
Prof.Dr. Müh. Mim. Fakültesi, Uludağ Üniversitesi 2002-…

Verdiği Lisans Dersleri :
Isı Transferi, Termik-Turbo Makinalar, Enerji Dönüşümleri, Enerji Üretim Sistemleri, Energy Management, İstatistik, Yangın Tesisatı ve Yangından Korunma


Verdiği Lisansüstü Dersleri :İletimle Isı Geçişi, Işınımla Isı Transferi, Termodinamik Optimizasyon, İleri Mühendislik Matematiği,   Termo Akışkanlarda Sonlu Elemanlar Yöntemi

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri :
1. Ümit Ünver, Doğal ve Zorlanmış Taşınımla Isı ve Kütle Transferinin Bilgisayar Simülasyonu,  Y. Lisans Tezi , U.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2000.2. Cevdet Tanrıseven, Yangınlarda Duman Hareketi ve Duman Bacalarının İncelenmesi, Y. Lisans Tezi , U.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2001.3. M. Özgün Korukçu, Bir Birleşik Isı-Güç Santralinde Isıl Sistemlerin Sonlu Zaman Termodinamiği Analizi , Y. Lisans Tezi, U.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2005.

4. Y. Altay Silsüpür, Gofret ve Çikolata Üretiminde Isı ve Kütle Transferinin İncelenmesi  Y. Lisans Tezi, U.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2005.

5. Serdar Sevinç, Bursa’da Binaların Istılmasında Gerekli Olan Enerji ve Yakıt Miktarının Derece Gün Yöntemiyle Hesaplanması , Y. Lisans Tezi, U.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2006.

6. Tolga Çakmak,  Mikro Gaz Türbin Çevriminin Simülasyonu ve Sistem Komponentlerinin Optimizasyonu , Y. Lisans Tezi, U.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2007.

7. Ş.Melih Akyol,  Otomobil kabininde ısıl konforun teorik ve deneysel incelenmesi, Y. Lisans Tezi, U.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2008.

8. Mustafa Mutlu, Infrared Lambalı Gerilim Giderme Fırını Tasarım ve Uygulaması, Y. Lisans Tezi, U.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2009.

9. Faruk Kaynaklı, Kapalı Hacimlerde Işınımla Isı Transferinin Simulasyonu, Y. Lisans Tezi, U.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2009.

10. Ersan Gönül, Büyük ölçekli portaldan hareketli CNC kontrollü freze tezgahının yapısal tasarımı ve prototip imalatı, Y. Lisans Tezi, U.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2012.

11.Suat Aydın, Panel Radyatör Tasarımı± ve Isıl Analizi., Y. Lisans Tezi, U.U.Fen Bilimleri Enstitusu, Bursa, 2013.

12.Esra Özdemir, Turkiye’de uzun dönemli enerji talep projeksiyonları ve değerlendirilmesi., Y. Lisans Tezi, U.U.Fen Bilimleri Enstitusu, Bursa, 2013

13. Ayse Burcu Yıldız, Basınçlı hava kurutucusu ısı geri kazanım unitesi ısı değiştiricisi tasarımı ve HAD kullanarak sayısal analizi,  Y. Lisans Tezi, U.U.Fen Bilimleri Enstitusu, Bursa, 2013.

14. Fatih Özcan, Sıvı pistonlu bir kompresörün dinamik modellenmesi ve tasarımı . Y. Lisans Tezi, U.U.Fen Bilimleri Enstitusu, Bursa, 2013.

15. Halil Emre Cubuklusu, Tasıt Far Sistemlerinde Isı Transferinin Analizi,  Y. Lisans Tezi, U.U.Fen Bilimleri Enstitusu, Bursa, 2014.

16. Haydar Izzettin Kepekci, Yoğunlaştırılmış gunes enerjisi bilesenlerinin analizi ve tasarımı.Y. Lisans Tezi, U.U.Fen Bilimleri Enstitusu, Bursa, 2014.

17. Ayse Fidan Altun, Ulusal ve uluslar arası yesil bina sertifikasyonlarının enerji performansı açısından değerlendirilmesi. Y. Lisans Tezi, U.U.Fen Bilimleri Enstitusu, Bursa, 2016.

 

Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri :
1. Ümit Ünver, Doğal Gaz Çevrim Santralinin Meterolojik Şartlara Bağlı Olarak Termodinamik Analizi,  Doktora Tezi, U.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2004.2. M. Özgün Korukçu, Otomobil kabininde Termal Parametrelerin ve İç Hava Kalitesinin Değişiminin Deneysel Ölçümlerle İncelenmesi, Doktora Tezi, U.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2010.3. Gökhan Sevilgen, Otomobil Kabininde Hız ve Sıcaklık Dağılımının Üç Boyutlu Sayısal Analizi, Doktora Tezi, U.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2010.


Yayınlar :
Uluslararası Makaleler :
 1. Kılıç, M., Gan, X. ve Owen, J.M., “Transitional Flow Between Contra-Rotating Discs”, J. Fluid Mech., Vol. 281, pp.119-135, 1994.
 2. Gan, X., Kılıç, M. ve Owen, J.M., “Superposed Flow Between Two Discs Contra-Rotating at Differential Speeds”, Int. J. Heat and Fluid Flow, Vol.15, No.6,  pp.438-446, 1994.
 3. Gan, X., Kılıç, M. ve Owen, J.M., “Flow Between Contra-Rotating Discs”, Transactions of ASME Journal of Turbomachinery, Vol.117, No.2, pp.298-305, 1995.
 4. Kılıç, M., Gan, X. ve Owen, J.M., “Turbulent Flow Between Two Discs Contra-Rotating at Differential Speeds”, Transactions of ASME Journal of Turbomachinery, Vol.118, No.2, pp.1-6, 1996.
 5. Kılıç, M., “Flow and Convective Heat Transfer in Cylindrical Reversed Flow Combustion Chambers”, Int. Com. in Heat and Mass Transfer, Vol.23, No.8, pp.1151-1161, 1996.
 6. Kılıç, M., “Computation of Flow and Heat Transfer in Rotating Cavities with Peripheral Flow of Cooling Air”,  Heat Transfer in Gas Turbine Systems, Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 934, pp.513-520, 2001.
 7. Atmaca, İ., Yiğit, A., Kılıç, M., “The Effect of Input Temperatures on the Absorber Parameters”, Int. Com. in Heat and Mass Transfer, Vol.29, No.8, pp.1176-1185, 2002.
 8. Kılıç, M. and Owen, J.M., “Computation of Flow Between Two Discs Rotating at Different Speeds”, Transactions of ASME Journal of Turbomachinery, Vol.125, No.2, pp.394-400, 2003.
 9. Kaynaklı, Ö.,Ünver, Ü., Kılıç, M., “ Evaluating Thermal Environments for Sitting and Standing Posture”, Int. Com. in Heat and Mass Transfer, Vol.30, No.8, pp.1179-1188, 2003.
 10. Kılıç, M., “Determination of heat transfer rate and Nusselt number on the thermal-entry region in ducts”, Int. Com. in Heat and Mass Transfer, Vol.31, No.2, pp.181-190, 2004.
 11. Akinciturk, N. and Kilic, M., “A Study on The Fire Protection of HistoricCumalikizikVillage”, Journal of   Cultural Heritage, Vol.5, No.2, pp.213-219, 2004.
 12. Kaynakli, O. and Kilic, M.,  “ Investigation of Indoor Thermal Comfort Under Transient Conditions”, Building and Environment, Vol.40, No.2, pp.165-174, 2005.
 13. Kaynakli, O., Pulat, E. and Kilic, M., “Thermal Comfort During Heating and Cooling Periods in an Automobile “, Heat and Mass Transfer, Vol.41, No.5, pp.449-458, 2005.
 14. Kaynakli, O. and Kilic, M., “An Investigation of Thermal Comfort Inside an Automobile during the Heating Period,Applied Ergonomics, Vol.36, No.3, pp.301-312, 2005.
 15. Kilic, M., Kaynakli,O. and Yamankaradeniz, R., “Determination of the required core temperature for thermal comfort with steady-state energy balance method”, Int. Com. in Heat and Mass Transfer, Vol.32, No.2, pp.199-210, 2006.
 16. Yuksel, N., Avci, A. and Kilic, M., “A model for latent heat energy storage systems”, International Journal of Energy Research, Vol.30, No.14, pp.1146-1157, 2006.
 17. Kaynakli, O. and Kilic, M., “Theoretical Study on The Effect of Operating Conditions on Performance of Absorption Refrigeration System”, Energy Conversion and Management, Vol.48, No.2, pp.599-607, 2007.
 18. Unver, U. and Kilic, M., “Second Law Based Thermoeconomic Analysis of Combined Cycle Power Plants Considering The Effects of Environmental Temperature and Load Variations”, International Journal of Energy Research, Vol.31, No.2, pp.148-157, 2007.
 19. Kilic, M. and Kaynakli, O., “Second Law Based Thermodynamic Analysis of Water-Lithium Bromide Absorption Refrigeration System”, Energy, Vol.32, No.8, pp.1505-1512, 2007.
 20. Kılıç, M., Sevilgen, G., “Modelling airflow, heat transfer and moisture transport around a standing human body by computational fluid dynamics.”, Int. Comm. in Heat and Mass Transfer, Vol.35, No.9, pp.1159-1164, 2008.
 21. Kılıç, M., Akyol, Ş.M., “Otomobil kabinlerinin ısıtılmasında farklı hava yönlendiricileri kullanımının ısıl konfora etkisi. (The effects of using different ventilation modes during heating periods of an automobile.)”, J. of Thermal Science and Technology,Vol.29, No.1, pp.25 – 36, 2009.
 22. Korukçu, Ö., Kılıç, M., “The usage of IR-thermography for the temperature measurements inside an automobile cabin.”, Int. Comm. in Heat and Mass Transfer, Vol.36, No.8, pp.872-877, 2009.
 23. Kılıç, M., Sevilgen, G., “Evaluation of heat transfer characteristics in an automobile cabin with a virtual manikin during heating period.”, Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, Vol.56, No.6, pp.515 – 539, 2009.
 24. Sevilgen, G., Kılıç, M., “Transient numerical analysis of airflow and heat transfer in a vehicle cabin during heating period.”, Int. J. of Vehicle Design, Vol.52, Nos.1/2/3/4, pp.144-159, 2010.
 25. Akyol, Ş.M., Kılıç, M., “Dynamic Simulation of HVAC System Thermal Loads in an Automobile Compartment.”, Int. J. of Vehicle Design Vol.52, Nos.1/2/3/4, pp.177-198, 2010.
 26. Öztürk, F., Kılıç, M., “Editorial”, Int. J. of Vehicle Design Vol.52, Nos.1/2/3/4, pp.1-4, 2010.
 27. Yüksel, N., Avcı, A., Kılıç, M., ” The temperature dependence of effective thermal conductivity of the samples of glass wool reinforced with aluminium foil.”, Int. Comm. in Heat and Mass Transfer, Vol.37, No.6, pp.675-680, 2010.
 28. Sevilgen, G., Kılıç, M., “Numerical analysis of airflow, heat transfer, moisture transport and thermal comfort in a room heated by two-panel radiators.”, Energy and Buildings, Vol.43, No.1, pp.137-146, 2011.
 29. Kilic, M. and Kaynakli, O., “An experimental investigation on interior thermal conditions and human body temperatures during cooling period in automobile.”, Heat and Mass Transfer, Vol.47, No.4, pp.407-418, 2011.
 30. Korukçu, M.Ö., Kılıç, M., “Transient effects of heater on CO2emissions in an automobile”, Scientific Research and Essays, Vol.6, No.31, pp.6465-6474, 2011.
 31. Korukçu, M.Ö., Kılıç, M., “Tracking Hand and Facial Skin Temperatures in an Automobile by using IR-Thermography During Heating Period”, Gazi University Journal of Science, Vol.25, No.1, pp.207-217, 2012.
 32. Sevilgen, G. and Kilic, M., “Three dimensional numerical analysis of temperature distribution in an automobile cabin”, Thermal Science, Vol.16, No.1, pp.321-326, 2012.
 33. Korukçu, M.Ö., Kılıç, M., “Transient effect of different heating modes on temperature and humidity inside the automobile cabin during heating period”, J. of Thermal Science and Technology, Vol.32, No.1, pp.101-107, 2012.
 34. Kilic, M. and Sevilgen, G., “The effects of using different type of inlet vents on the thermal characteristics of the automobile cabin and the human body during cooling period.”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.60, No.5-8, pp.799-809, 2012.
 35. Kilic, M. and Akyol, Ş.M., “Experimental Investigation of Thermal Comfort and Air Quality in an Automobile Cabin during the Cooling Period.”, Heat and Mass Transfer, Vol.48, No.8, pp.1375-1384, 2012.
 36. Yüksel, N., Avcı, A., Kılıç, M., ” The effective thermal conductivity of insulation materials reinforced with aluminium foil at low temperatures.”, Heat and Mass Transfer, Vol.48, No.9, pp.1569–1574, 2012.
 37. Sevilgen, G. and Kilic, M., “Investigation of Transient Cooling of an Automobile Cabin with a Virtual Manikin Under Solar Radiation”, Thermal Science, in print, Vol.XX, No.X, pp.XXX-XXX, 2012.
Ulusal Makaleler :
 1. Yamankaradeniz, R. ve Kılıç, M., “Yakma Sistemlerinden      Kaynaklanan Hava Kirliliği ve Azaltıcı Önlemler (Air Pollution Resulted by      Combustion Systems)”, , Cilt 4, Sayı 1, pp.191-198, 1993.
 2. Kılıç, M. ve Avcı, A., “Yangınlar ve Yangın Söndürücüler      (Fires and Fire Extinguisher)”, Yangın ve Güvenlik Dergisi, Sayı 9,      pp.30-39, 1994.
 3. Avcı, A.,  Can, M. ve Kılıç,      M., “Doğal gaz Sıvılaştırma Yöntemleri, Sıvılaştırılmış Doğal Gazın      (LNG) Nakli ve Depolanması Üzerine Bir İnceleme (Investigation into      Natural Gas Liquefaction Methods, LNG Transport and Storage)”,   Mühendislik Bilimleri Dergisi,      Pamukkale Üniversitesi, Vol.1, Sayı.2/3, pp.137-144, 1995.
 4. Kılıç, M., “Deprem ve Mühendis (Eartquake and      Engineers)”, U.Ü. Journal of the Faculty of Engineering and Arch.,      Vol. 6, No. 1, pp 37-40, 2000.
 5. Kılıç, M., “A Study on the Thermal-Entry Length Problem With      Constant Surface Temperature”, U.Ü. Journal of the Faculty of      Engineering and Arch., Vol. 7, No.1,pp.117-124, 2002.
 6. Kaynaklı, Ö., Ünver, Ü., Kılıç, M., Yamankaradeniz, R., “Sürekli      rejim enerji dengesi modeline göre ısıl konfor bölgeleri.”, Mühendislik      Bilimleri Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, Vol.9, Sayı.1, pp.23-30, 2003.
 7. Kılıç, M., “Yapılarda Yangın Güvenliği ve Söndürme Sistemleri      (Fire Safety and Fire Extinguisher Systems in Buildings)”, U.Ü.      Journal of the Faculty of Engineering and Arch., Volume 8, No. 1,pp.59-69,      2003.
 8. Kaynaklı, Ö., Kılıç, M., “Titremenin İnsan Fizyolojisine Etkisi ve      Vazokonstriksiyon ile Karşılaştırılması”, Mühendis ve Makine , Sayı.527,      pp.30-40, Aralık 2003.
 9. Kaynaklı, Ö., Kılıç, M., “Sürekli Rejimde Isıl Konfor Şartlarının      Modellenmesi” (Modelling of Thermal Comfort Conditions at Steady State),      Anadolu University Journal of Science and Technology, Vol.4, No.2,      pp.247-256, 2003.
 10. Kaynaklı, Ö., Kılıç, M., “Vazodilatasyonun İnsan Fizyolojisine      Etkisi ve Terleme ile Karşılaştırılması”, U.Ü. Mühendislik ve Mimarlık      Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1,pp.183-194, 2004.
 11. Etemoğlu, A.B., Can, M. ve Kılıç, M., “Ülkemiz Jeotermal      Kaynaklarının İkinci Kanun Verim Değerlerine Bağlı Sınıflandırılması”,      U.Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1,pp.93-101,      2004.
 12. Ünver, Ü., Kılıç, M., “Çevre sıcaklığının bir kombine çevrim güç      santralinin performansına etkisi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik      Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, s.49-58, 2005.
 13. Kaynaklı, Ö., Atmaca, İ. ve Kılıç, M., “Giysi Isıl Direnç      Faktörünün İnsan Konforu Açısından Değerlendirilmesi”, Mühendis ve Makine      , 46(543), 20-28 (2005).
 14. Ünver, Ü., Kılıç, M., “Bir kombine çevrim güç santralinin      termodinamik analizi”, Mühendis ve Makine , 46(545), 47-56, 2005.
 15. Korukçu, M.Ö., Kılıç, M.,”Tersinmez Brayton Çevriminin Maksimum Güç ve Maksimum      Güç Yoğunluğu Şartlarında Karşılaştırmalı Performans Analizi”,  Uludağ Üniversitesi      Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, s.59-70, 2005.
 16. Çakmak, T., Kılıç, M., “Mikro-Gaz Türbin Çevriminin Simülasyonu ve Sistem      Komponentlerinin Optimizasyonu (The Simulation of a Micro-gas Turbine      Cycle and Optimization of the System Components)”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,      Cilt 12, Sayı 1, s.97-108, 2007.
 17. Akyol, Ş.M., Kılıç, M., “Otomobillerde Isıtma Sürecinde Sürücü ve Yolcuların Fizyolojik Tepkilerinin Dinamik Olarak Modellenmesi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, s.143-159, 2008.
 18. Korukçu, M.Ö., Kılıç, M.,”Otomobil Kabini İçerisindeki Hava      Hızının Isıl Konfora Etkisinin İncelenmesi”, SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi,      Cilt 15, Sayı 1, s.60-67, 2011.
 19. Sevilgen, G., Kılıç, M., “Otomobil      kabininde ısıtma sürecinde ısı transfer karakteristiklerinin farklı      ışınım modellerı̇ kullanılarak sayısal olarak karşılaştırılması”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt      16, Sayı 1, s.143-159, 2011.
 20. Korukçu, M.Ö., Kılıç, M.,”Güneş Işınımının Otomobil Kabinindeki      Isıl Konfora Etkisinin İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik      Bilimleri Dergisi, , Cilt 18, Sayı 1, s.29-35, 2012.
 21. Akyol, Ş.M., Kılıç, M.,”Güneş Enerjisi Kaynaklı Bir Stirling      Motorunun Matlab-Simulink ile Modellenmesi”, Uludağ Üniversitesi      Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, s.51-62, 2012.
Kongreler :
 1. Wilson, M., Kılıç, M. ve Owen, J.M., “Computation of Flow in Rotating Disc Systems”, in Heat Transfer in Turbomachinery: Proc. ICHMT Int. Symp. on Heat Transfer in Turbomachinery, Begell House Inc, pp 577-590, 1992.
 2. Gan, X., Kılıç, M. ve Owen, J.M., “Flow and Heat Transfer Between Gas Turbine Discs”, AGARD-CP-527, 1993.
 3. Gan, X., Kılıç, M. ve Owen, J.M., “Flow Between Contra-Rotating Discs”, Paper No: 93-GT-286, ASME International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition, Cincinnati, Ohio, May 24-27, 1993.
 4. Kılıç, M., Gan, X. ve Owen, J.M., “Turbulent Flow Between Two Discs Contra-Rotating at Differential Speeds”, Paper No: 94-GT-54, ASME International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition, The Hague, Netherlands, June 13-16, 1994.
 5. Yamankaradeniz, R. and Kılıç, M.,  “Natural Gas Fires and Explosions, Prevention and Protection in Buildings”, Fourth Combustion Symposium, I.T.U. Faculty of Aeronautics and Astronautics Publishing Unit, No.UUBF/TR-EN/95.1, İstanbul, pp.397-406, 1995.
 6. Kılıç, M., Avcı, A. ve Yamankaradeniz, R., ” Effect of the geometry on the cold flow in cylindrical reversed flow furnaces”, Fourth Combustion Symposium,      I.T.U. Faculty of Aeronautics and Astronautics Publishing Unit, No.UUBF/TR-EN/95.1, İstanbul, pp.348-357, 1995.
 7. Kılıç, M., Avcı, A., ” Effect of the geometry on the convective heat transfer in cylindrical reversed flow furnaces”,  Fourth Combustion Symposium, I.T.U. Faculty of Aeronautics and Astronautics Publishing Unit, No.UUBF/TR-EN/95.1, İstanbul, pp.380-389, 1995.
 8. Kılıç, M., Can M. ve Yamankaradeniz, R., “Investigation of Evaporative Ink Drying Using Impinging Air Jets”, 2nd European Thermal Sciences and 14th UIT National Heat Transfer Conference, Rome, Italy, May 29-31, 1996.
 9. Kılıç, M., “Computation of Heat Transfer in Air-Cooled Contra-Rotating Discs Systems”, Proceedings of the Fourth International Thermal Energy Congress, ITEC2001, pp.318-323, 2001.
 10. Kılıç, M. and Owen,J.M., “Computation of Flow Between Two Discs Rotating at Different Speeds”, Paper No: GT-2002-30242, ASME/IGTI TURBO EXPO 2002, Amsterdam, Netherlands, 3-6 June 2002.
 11. Kılıç, M. and Owen,J.M., “Computation of Heat Transfer Between Two Discs Rotating at Different Speeds”, Paper No: GT-2003-38014, ASME/IGTI TURBO EXPO 2003, Atlanta, Georgia, USA, 16-19 June 2003.
 12. Kaynaklı, Ö.,Ünver, Ü., Kılıç, M., “Calculation of Thermal Comfort Zones with the Ambient Parameters”, IEEES-1 The First International Exergy, Energy and Environment Symposium, 13-17 July, Izmir, Turkey, 2003.
 13. Kaynaklı, Ö., Ünver, Ü., Kılıç, M., “Exergy Analysis of a Lithium Bromide/Water Absorption Refrigeration System.”, IEEES-1 The First International Exergy, Energy and Environment Symposium, 13-17 July, Izmir, Turkey, 2003.
 14. Kaynaklı, Ö., Kılıç, M.,and Yamankaradeniz, R., “Investigation of Environmental Conditions Effects on Thermal Comfort and Productivity”, VII. International HVAC+R Technology Symposium, 8-10 May 2006, Istanbul, Turkey.
 15. Korukçu, M.Ö., Kılıç, M., “Experimental Investigation of The Warm Winds Effects on Facial Skin Temperatures”, 8. International HVAC+R Technology Symposium, 12-14 May 2008, Istanbul, Turkey.
 16. Kaynaklı, Ö., Kılıç, M.,and Yamankaradeniz, R., “Determination of optimum insulation thickness for heating and cooling seasons”, 8. International HVAC+R Technology Symposium, 12-14 May 2008, Istanbul, Turkey.
 17. Yamalı, C. ve Kılıç, M., 1989, “Sobaların Yanma Odalarında Hız, Basınç ve Sıcaklık Dağılımının Sonlu Elemanlar Metoduyla Bulunması (Finite Element Analysis of the Velocity, Pressure and Temperature Distributions in the Combustion Chamber of the Stoves)”,Isı Bilimi ve Tekniği 7. Ulusal Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 18. Kılıç, M., 1995, “Yağmurlama “Sprinkler” Sistemleri için Standartlar (Standarts for the Sprinkler Systems)”, TSE Yangın Güvenliği Kongresi ve Araç-Gereçleri Sergisi Bildirileri, pp.76-82.
 19. Avcı, A. ve Kılıç, M., 1995, “Siklonlarda Yük Kaybı Hesabı (Calculation of the Load Loss in Cylones)”, 10. Ulusal Isı  Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cilt 2, sy.1153, 6-8 Eylül, Ankara.
 20. Kılıç, M. ve Avcı, A., 1995, “Ters Akışlı Kazanlarda Brülör Namlusu Dalma Uzunluğunun Isı Taşınımına Etkisi (The Effect of the Burner Pipe Length on the Heat Convection in Reversed Flow Furnaces)” , 10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cilt 2, sy.1199, 6-8 Eylül, Ankara.
 21. Sürmen, A. ve Kılıç, M., 1996, “İtfaiye teşkilatlarının teknik ve yönetim anlayışı bakımından problemleri.(The problems of the fire brigades)”, I. Uluslararası Yangın ve Güvenlik Konferansı ve Sergisi., İstanbul.
 22. Yiğit, A. ve Kılıç, M., 1997, “Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu “, 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 17-19 Eylül, Edirne.
 23. Kılıç, M, 2000, “Flow and Heat Transfer in Rotating Cavities “, 3.GAP Mühendislik Kongresi, 24-26 Mayıs, Şanlı Urfa.
 24. Ünver, Ü., Kaynaklı, Ö., Kılıç, M., 2002, “İçten yanmalı motorlarda ekserji analizi üzerine bir çalışma.”, OTEKON’02 Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı, Bursa, sy.161.
 25. Kaynaklı, Ö., Ünver, Ü., Kılıç, M., 2002, “Otomobil içinde ısıtma ve soğutma süreçlerinde ısıl konforun simülasyonu ”, OTEKON’02 Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı, Bursa, sy.127.
 26. Kaynaklı, Ö., Atmaca, İ., Kılıç, M., 2003, “Güneş enerjisi kaynaklı absorpsiyonlu soğutma sisteminin ekserji analizi”, Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Bildiri Kitabı, MMO Yayın No:E/2003/321, Mersin, sy.227.
 27. Kaynaklı, Ö., Kılıç, M., Yamankaradeniz, R. , “Otomobil içinde ısıl konfor şartlarının incelenmesi.”, OTEKON’04 Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı, Bursa, sy.293, 2004.
 28. Kaynaklı, Ö., Kılıç, M., Yamankaradeniz, R. , “Isıtmalı sürücü koltuğunun ısıl konfor açısından incelenmesi”, OTEKON’04 Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı, Bursa, sy.299, 2004.
 29. Akyol, Ş.M., Kılıç, M., “Konutların elektrik talebinin güneş pilleriyle karşılanması ve ekonomik yönden jeneratörlerle karşılaştırılması.”, 4. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 23-24 Kasım, 2007, Kayseri, sy.177-190.
 30. Sevilgen, G., Kılıç, M., “İnsan vucudundan ortama taşınım, ışınım ve nem transferi ile gerçekleşen ısı transferinin birleşik modellemeyle üç boyutlu sayısal çözümlemesi.”, VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, sy.341-354, 2007.
 31. Sevilgen, G., Kılıç, M., “Transient numerical analysis of airflow and heat transfer in a vehicle cabin during heating period.”, OTEKON’08 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı, Bursa, sy.161-169, 2008. (Int. J. of Vehicle Design dergisinde yayınlanacak)
 32. Akyol, Ş.M., Kılıç, M., “Dynamic Simulation of HVAC System Thermal Loads in an Automobile Compartment.”, OTEKON’08 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı, Bursa, sy.261-270, 2008. (Int. J. of Vehicle Design dergisinde yayınlanacak)
 33. Korukçu, Ö., Kılıç, M., “Otomobil kabini içerisindeki CO2 yayınımının incelenmesi.”, OTEKON’08 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı, Bursa, sy.271-278, 2008.
 34. Kılıç, M., Korukçu, Ö., “Otomobil kabini içerisindeki Yüzeylerin Anlık Sıcaklık Dağılımlarının Termografik Yöntemle Belirlenmesi.”, OTEKON’08 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı, Bursa, sy.517-521, 2008.
 35. Öztürk, F., Kılıç, M., Ülkü, S., Alankuş, O.B, “Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans Programı.”, OTEKON’08 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı, Bursa, sy.1-6, 2008.
 36. Akyol, Ş.M., Kılıç, M., “Taşıt İklimlendirme Sisteminin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi ve Performans Analizi.”, OTEKON 2010, 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı, Bursa, sy.527-538, 2010.
 37. Mutlu, M., Kılıç, M., “An Investigation on a Vehicle HVAC System Noise Generation in an Automobile Cabin.”, OTEKON 2010, 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı, Bursa, sy.299-304, 2010.
 38. Kılıç, M., Sevilgen, G., “The Effect of Using Different Type of Inlet Vents on  the Thermal Characteristics of the Automobile Cabin and the Human Body During Cooling Period.”, OTEKON 2010, 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı, Bursa, sy.667-674, 2010.
 39. Akyol, Ş.M., Kılıç, M.,Uludağ Makine Topluluğu, “Alternatif Enerjili Araçların Enerji Sistemlerinin Tasarımı”, 8.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, sf:47,1-5 Aralık 2010, Bursa.
 40. Akyol, Ş.M., Kılıç, M., “Güneş Pili Çeşitlerinin Enerji Üretimi ve Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması”, 8. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, sf:141, 1-5 Aralık 2010, Bursa.
 41. Kılıç, M., Gönül, E., “Bir düzlemsel güneş kolektörünün 3-Boyutlu sayısal analizi.”, Anadolu Enerji Sempozyumu, 22-24 Haziran, Elazığ, 2011.
 42. Akyol, Ş.M., Kılıç, M., “Bir PEM yakıt pilinin deneysel ve termodinamik analizi.” , Anadolu Enerji Sempozyumu, 22-24 Haziran, Elazığ, 2011.
 43. Kılıç, M., Akyol, Ş.M., Yıldız, A.B. , ” 3-D Numerical Analysis Of Forced Convection And Heat Transfer In Rectengular Plate-Fin Passages With Different Aspect Ratios”, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-11 Eylül, Zonguldak, 2011.
 44. Kaynaklı, Ö., Mutlu, M., Kılıç, M., “Bina Duvarlarına Uygulanan Isıl Yalıtım Kalınlığının Enerji Maliyeti Odaklı Optimizasyonu”, Ulusal İklimlendirme Kongresi-İklim 2011, 18-20 Kasım, Antalya, 2011.
 45. Mutlu, M., Kaynaklı, Ö., Kılıç, M., “Elektrikli Ev Aletlerinin Enerji Etiketlemesinin İncelenmesi”, Ulusal İklimlendirme Kongresi-İklim 2011, 18-20 Kasım, Antalya, 2011.

Kitaplar :
 1. Kılıç, M. ve Yiğit, A., 2000, Isı Transferi (Heat Transfer), Vipaş A.Ş., Bursa. (ISBN 975-564-094-0)
 2. Kılıç, M., Öztürk, F. ve Avcı, A., 2002, OTEKON’02 Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı (Proceedings of the Automotive Technologies Congress), Burkon Yayınları 1, Bursa. (ISBN 975-97989-0-5)
 3. Kılıç, M. ve Yiğit, A.,  Isı Transferi (Yenilenmiş 2.Baskı), Alfa Ltd., İstanbul, 2004. (ISBN 975-8770-34-9)
 4. Kılıç, M. ve Öztürk, F., OTEKON’04 Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı (Proceedings of the Automotive Technologies Congress), Burkon Yayınları 2, Bursa, 2004. (ISBN 975-97989-3-X)
 5. Kılıç, M., ve Öztürk, F., OTEKON’06 3. Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı (Proceedings of the Automotive Technologies Congress), Burkon Yayınları 3, Bursa, 2006.    (ISBN 975-97989-4-8)
 6. Kılıç, M., ve Öztürk, F., OTEKON’08 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı (Proceedings of the Automotive Technologies Congress), Bursa, 2008.    (ISBN 978-975-97989-5-6)
 7. Kılıç, M. ve Yiğit, A.,  Isı Transferi (3.Baskı), Alfa Aktüel., İstanbul, 2008. (ISBN 975-8770-34-9)
 8. Kılıç, M. ve Yiğit, A.,  Isı Transferi (4.Baskı), Alfa Aktüel., Bursa, 2010. (ISBN 978-975-253-178-9)
 9. Solmaz, E, Öztürk, F.ve Kılıç, M., OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kongre Kitabı (Proceedings of the Automotive Technologies Congress), Bursa, 2010.    (ISBN 978-975-97989-6-3)

 

Projeler :
 1.BursaMetropolitanMunicipality Fire Protection and Reorganization of Fire Brigade Research Project, (06.1994-12.1995).2. Bursa Metropolitan Municipality Fire Protection and Reorganization of Fire Brigade Application Project, (06.1996-06.2000).3. Tekstil Endüstrisinde Atık Isının Absorpsiyonlu Sistemler ile Geri Kazanımının Simülasyonu, U.U. BAP Projesi, Proje No.99/30 The simulation of absorption systems using waste heat of textile industry, U.U Research Fund Project No.99/30 (1999-2002). (Proje yürütücüsü)

4. Bursa Cumalıkızık Köyü Örneğinde Tarihi   Çevrelerde Yangın Güvenlik Önlemleri ve Yangından Koruma Projesi. U.U BAP Projesi, Proje No.99/35 The Project of fire prevention and protection in historical environments with a case study of Bursa Cumalıkızık village. U.U Research Fund Project No.99/35 (1999-2001).

5. Otomobillerde ısıl konfor parametrelerinin deneysel ve sayısal analizi. Experimental and numerical investigation of the thermal comfort parameters in automobiles. TUBİTAK Project No.105M262.(2006-2009 ) (Proje yürütücüsü)

6. Gözenekli Yalıtım Malzemelerinde Efektif Isı İletim Katsayısı Üzerine Yapı ve İşletme Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi, U.U Research Fund Project No. M-2008/48 (2008-2010). (Proje yürütücüsü)

7. Büyük ölçekli portaldan hareketli CNC kontrollü freze tezgahının yapısal tasarımı ve prototip imalatı.  (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, SANTEZ Projesi, Proje Kodu: 00594.STZ.2010-1). (2010-2012) (Proje yürütücüsü)

8. Basınçlı Hava Kurutucusu Tasarımı ve Prototip İmalatı. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, SANTEZ Projesi, Proje No:  00651.STZ-2010-2. (2011-2012) (Proje Yürütücüsü)

9. Sıvı pistonlu sıkıştırılmış hava, superkapasitör kullanan küçük ölçekli hibrit enerji depolama sisteminin tasarımı, prototip imalatı ve performans analizi.  TUBİTAK COST Projesi No.111M015.(2011-2014 ). (Proje yürütücüsü)

10. Adsorbsiyonlu ısı pompalarında kullanılan farklı tipteki soğutucu akışkanların aktif karbon, polimer ve aktif karbon katkılı polimer malzemelerce adsorblanma karakteristiklerinin belirlenmesi.  TUBİTAK Projesi No.112M163.(2012-2014 ). (Proje yürütücüsü)

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :
1993 –                          TMMO – Türkiye Makina Mühendileri Odası.1994 –                          ASME  (American Society of Mechanical Engineers).

1995 –                          Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği.

1997 –                          Türk Tesisat Mühendisleri Derneği

1994 –                          Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunları Derneği

Onur Ödülleri ve Burslar :
 • En çok atıf alan yayın ödülü (O. Kaynakli, M. Kilic. Investigation of indoor thermal comfort under transient conditions. Building and Environment, 40, 165-174, 2005), Elsevier, UK
 • Uludağ Üniversitesi, Uludağ’ın Zirvesindekiler, Bilim, Sanat, Hizmet, Teşvik ve Başarı Yönergesi uyarınca 2012 Yılı Fen Bilimleri Alanında Proje Kategorisi Ödülü.
 • TMMOB Makine Mühendisleri Odası Meslekte 25 Yıl Hizmet Ödülü.
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 • Uludağ Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Diğer Çalışmalar :
 • Tübitak TİDEB-TEYDEB Proje İzleyicisi
 • Tübitak TİDEB-TEYDEB Proje Hakemliği
 • Çeşitli uluslar arası bilimsel dergilerde hakemlik
  • Energy
  • Heat and Mass Transfer
  • Energy Conversion and Management
  • International Journal of Thermal Sciences
  • Journal of Thermal Science and Engineering Applications
  • International Journal of Energy Research
  • Building Simulation: An International Journal
  • Transactions on Intelligent Transportation Systems
  • Journal of Electronic Packaging
  • International Communications in Heat and Mass Transfer
 • Çeşitli ulusal bilimsel dergilerde hakemlik
  • Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi
  • Pamukkale Üniversitesi FBE Dergisi
 • OTEKON Otomotiv Teknolojileri Kongreleri Eş Başkanı ve Düzenleme Kurulu Üyesi