Prof. Dr. Ömer KAYNAKLI

 

  İsim : Ömer KAYNAKLI
Ünvan : Prof. Dr.
e-mail : kaynakli@uludag.edu.tr
Tel : (0224) 294 19 84
Oda Numarası : 211
URL :
Uzmanlık Alanları : Enerji ekonomisi, Isı ve kütle transferi, Termodinamiğin I. ve II. kanun analizleri
İdari Görevi : Bölüm Başkan Yardımcısı

Bilimsel Faaliyetler :
2004 – 2008    Öğr.Gör.Dr.    Uludağ Üniversitesi, M.M.F., Makine Mühendisliği Bölümü
2008 – 2009    Yrd.Doç.Dr.   Uludağ Üniversitesi, M.M.F., Makine Mühendisliği Bölümü
2009 – 2010    Doç.Dr.           Uludağ Üniversitesi, M.M.F., Otomotiv Mühendisliği Bölümü
2010 – 2014    Doç.Dr.           Uludağ Üniversitesi, M.M.F., Makine Mühendisliği Bölümü
2014 –              Prof.Dr.           Uludağ Üniversitesi, M.F., Makine Mühendisliği Bölümü

Verdiği Lisans Dersleri :
MAK2037 İstatistik
MAK3024 Patent ve Endüstriyel Tasarım
MAK4201 Soğutma Tekniği
MAK4202 İklimlendirme Esasları
MAK4067 Isı Pompası
Yayınlar :
Uluslararası Makaleler :
 1 Kaynakli O. A review of the economical and optimum thermal insulation thickness for building applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 16, Issue 1, 415-425, 2012.
2 Kilic M., Kaynakli O. An experimental investigation on interior thermal conditions and human body temperatures during cooling period in automobile. Heat and Mass Transfer, Vol. 47, Issue 4, pp. 407-418, 2011.
3 Karamangil, M.I., Coskun, S., Kaynakli, O., Yamankaradeniz, N. A simulation study of performance evaluation of single-stage absorption refrigeration system using conventional working fluids and alternatives. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14, Issue 7, pp. 1969-1978, 2010.
4 Kaynakli, O. Exergy analysis of absorber using water/lithium bromide solution. Heat and Mass Transfer, Vol. 44, No. 9, pp. 1089-1097, 2008.
5 Kaynakli, O. The first and second law analysis of lithium bromide/water coil absorber. Energy, Vol. 33, Issue 5, pp. 804-816, 2008.
6 Kaynakli, O. A study on residential heating energy requirement and optimum insulation thickness. Renewable Energy, Vol. 33, Issue 6, pp.1164-1172, 2008.
7 Kaynakli, O., Yamankaradeniz, R. Thermodynamic analysis of absorption refrigeration system based on entropy generation. Current Science, Vol. 92, No. 4, pp. 472-479, 2007.
8 Atmaca, I., Kaynakli, O., Yigit, A. Effects of radiant temperature on thermal comfort. Building and Environment, Vol. 42, Issue 9, pp.3210-3220, 2007.
9 Kilic, M., Kaynakli, O. Second law-based thermodynamic analysis of water-lithium bromide absorption refrigeration system. Energy, Vol.32, Issue 8, pp.1505-1512, 2007.
10 Kaynakli, O., Kilic, M. Theoretical study on the effect of operating conditions on performance of absorption refrigeration system. Energy Conversion and Management, Vol. 48, Issue 2, pp.599-607, 2007.
11 Kaynakli, O., Horuz, I. Comparison of parallel and counter flow coil absorber performance. Int. Comm. Heat Mass Transfer, Vol. 33, Issue 2, pp.211-223, 2006.
12 Kilic, M., Kaynakli, O., Yamankaradeniz, R. Determination of required core temperature for thermal comfort with steady-state energy balance method. Int. Comm. Heat Mass Transfer, Vol. 33, pp.199-210, 2006.
13 Karamangil, M.I., Kaynakli, O., Surmen, A. Parametric investigation of cylinder and jacket side convective heat transfer coefficients of gasoline engines. Energy Conversion and Management, Vol. 47, Issue 6, pp.800-816, 2006.
14 Kaynakli, O., Kilic, M. An investigation of thermal comfort inside an automobile during the heating period. Applied Ergonomics, Vol.36, pp.301-312, 2005.
15 Kaynakli, O., Pulat, E., Kilic, M. Thermal comfort during heating and cooling periods in an automobile. Heat and Mass Transfer, Vol.41, pp.449-458, 2005.
16 Kaynakli, O., Kilic, M. Investigation of indoor thermal comfort under transient conditions. Building and Environment, Vol.40, Issue 2, pp.165-174, 2005.
17 Kaynakli, O., Horuz, I. Evaluation of coil absorber performance. Heat and Mass Transfer, Vol.40, pp.929-936, 2004.
18 Kaynakli, O., Unver, U., Kilic, M. Evaluating thermal environments for sitting and standing posture. Int. Comm. Heat and Mass Transfer, Vol.30, Issue 8, pp. 1179-1188, 2003.
19 Kaynakli, O., Horuz, I. An experimental analysis of automotive air conditioning system. Int. Comm. Heat and Mass Transfer, Vol.30, Issue 2, pp. 273-284, 2003.

 

Ulusal Makaleler :
 1 Atmaca, İ., Kaynaklı, Ö., Yiğit, A. Çeşitli metabolik aktivite düzeyleri için ısıl konfor ve üretkenliğin sürekli rejim enerji dengesi modeli ile değerlendirilmesi. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, s.9-16, 2005.
2 Kaynaklı, Ö., Atmaca, İ., Kılıç, M. Giysi ısıl direnç faktörünün insan konforu açısından değerlendirilmesi. Mühendis ve Makina Dergisi. Cilt 46, Sayı 543, s.20-28, 2005.
3 Kaynaklı, Ö., Kılıç, M. Vazodilatasyonun insan fizyolojisine etkisi ve terleme ile karşılaştırılması. U.Ü. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s.183-194, 2004.
4 Kaynaklı, Ö., Yamankaradeniz, R. Kişisel ısıl konfor parametrelerinin anlık enerji dengesi modeli ile analizi. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 24, s.18-26, 2004.
5 Kaynaklı, Ö., Kılıç, M. Sürekli rejimde ısıl konfor şartlarının modellenmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, pp.247-255, 2003.
6 Kaynaklı, Ö., Yamankaradeniz, R. Anlık enerji dengesi modeli ile ısıl konfor şartlarının simülasyonu. Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15 (4):601-612, 2003.
7 Kaynaklı, Ö., Kılıç, M. Titremenin insan fizyolojisine etkisi ve vazokonstriksiyon ile karşılaştırılması. Mühendis ve Makina Dergisi. Cilt 44, Sayı 527, s.30-40, 2003.
8 Kaynaklı, Ö., Yamankaradeniz, R. Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde kullanılan eşanjörlerin sistemin performansına etkisi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, s.111-120, 2003.
9 Kaynaklı, Ö., Horuz, İ., Karamangil, İ. İçten yanmalı motorlarda enerji dağılımı ve kullanılabilirliği. Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, Cilt 6, Sayı 1-2, s. 25-34, 2003.
10 Kaynaklı, Ö., Yamankaradeniz, R. Isıl konfor için gerekli vücut sıcaklıkları ve ortam şartları. Journal of The Institute of Science of Gazi University, Cilt 16, No 2, pp.327-338, 2003.
11 Kaynaklı, Ö., Yamankaradeniz, R. H2O-LiBr ve NH3-H2O eriyiği kullanan tek kademeli soğurmalı soğutma sistemlerinin karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, s. 73-87, 2003.
12 Kaynaklı, Ö., Yamankaradeniz, R. Otomobil içindeki hava hızı ve hareketlerinin ısıl konfor şartlarına etkisinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı 3, s. 369-377, 2003.
13 Kaynaklı, Ö., Ünver, Ü., Kılıç, M., Yamankaradeniz, R. Sürekli rejim enerji dengesi modeline göre ısıl konfor bölgeleri, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s.23-30, 2003.
14 Kaynaklı, Ö., Yiğit, A. İnsan vücudu için ısı dengesi ve ısıl konfor şartları. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, s.9-16, 2003.
15 Kaynaklı, Ö., Yamankaradeniz, R. Isıl konfor parametrelerinin optimizasyonu. Mühendis ve Makina Dergisi. Cilt 43, Sayı 515, s.28-35, 2002.
16 Kaynaklı, Ö., Yamankaradeniz, R. Geçici rejim enerji dengesi modeli ile ısıl konfor şartlarının iş verimi açısından değerlendirilmesi. Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University, Cilt 15, No 4, s.833-843, 2002.

 

Uluslararası Kongreler :
 1 Kaynakli, O., Unver, U., Kilic, M. Calculation of thermal comfort zones with the ambient parameters. The First International Exergy, Energy and Environment Symposium. 13-17 July 2003, pp 769-773, Izmir, Turkey,
2 Kaynakli, O., Unver, U., Kilic, M. Exergy analyses of a lithium bromide / water absorption refrigeration system. The First International Exergy, Energy and Environment Symposium. 13-17 July 2003, pp 325-328, Izmir, Turkey.

 

Ulusal Kongreler :
 1 Kaynaklı Ö., Mutlu M., Kılıç M. Bina duvarlarına uygulanan ısıl yalıtım kalınlığının enerji maliyeti odaklı optimizasyonu. Ulusal İklimlendirme Kongresi, 18-20 Kasım 2011, s.63-72, Antalya.
2 Mutlu M., Kaynaklı Ö., Kılıç M. Elektrikli ev aletlerinin enerji etiketlemesinin incelenmesi. Ulusal İklimlendirme Kongresi, 18-20 Kasım 2011, s.529-537, Antalya.
3 Kaynaklı, Ö., Kılıç, M., Yamankaradeniz, R. Isıtma ve soğutma süreci için dış duvar optimum yalıtım kalınlığı hesabı. VIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2008, İstanbul.
4 Kaynaklı, Ö., Yamankaradeniz, R. Isıtma süreci ve optimum yalıtım kalınlığı hesabı. VIII. Ulusal Tesisat Mühendisleri Kongresi, 25-28 Ekim 2007, s.187-195, İzmir.
5 Kaynaklı, Ö., Kılıç, M., Yamankaradeniz, R. Çevresel şartların ısıl konfor ve iş verimine etkisinin incelenmesi. VII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2006, İstanbul.
6 Kaynaklı, Ö., Kılıç, M., Yamankaradeniz, R. Isıtmalı sürücü koltuğunun ısıl konfor açısından incelenmesi. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 21-23 Haziran 2004, s.299-306, Bursa.
7 Kaynaklı, Ö., Kılıç, M., Yamankaradeniz, R. Otomobil içindeki ısıl konfor şartlarının incelenmesi. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 21-23 Haziran 2004, s.293-298, Bursa.
8 Kaynaklı, Ö., Atmaca, İ., Kılıç, M. Güneş enerjisi kaynaklı absorpsiyonlu soğutma sisteminin ekserji analizi. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 20-21 Haziran 2003, s. 227-234, Mersin.
9 Atmaca, İ., Kaynaklı, Ö., Yiğit, A. Bir konutun güneş enerjisi kaynaklı absorpsiyonlu soğutma sistemi ile soğutulmasının incelenmesi. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 20-21 Haziran 2003, s.214-226, Mersin.
10 Ünver, Ü., Kaynaklı, Ö., Kılıç, M. İçten yanmalı motorlarda ekserji analizi üzerine bir çalışma. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 24-26 Haziran 2002, s. 161-167, Bursa.
11 Kaynaklı, Ö., Ünver, Ü., Kılıç, M. Otomobil içinde ısıtma ve soğutma süreçlerinde ısıl konforun simülasyonu. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 24-26 Haziran 2002, s. 127-135, Bursa.
12 Horuz, İ., Kaynaklı, Ö. Ozon tabakasını incelten soğutucu akışkanlar, terk ediş programı ve alternatifleri. 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi. 5-7 Eylül 2001, s. 71-76, Konya.
13 Kaynaklı, Ö., Horuz, İ. Otomobil klimalarında absorpsiyonlu soğutma sisteminin kullanımı. 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi. 5-7 Eylül 2001, s. 57-62, Konya.

Ödüller :

1 2005 yılı Birinci İsim En Fazla Yayın, İkincilik Ödülü, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü.
2 En çok atıf alan yayın ödülü (O. Kaynakli, M. Kilic. Investigation of indoor thermal comfort under transient conditions. Building and Environment, 40, 165-174, 2005), Elsevier, UK.

 

Uluslararası Hakemlikler :

Energy Conversion and Management
Applied Energy
Building and Environment
International Journal of Thermal Sciences
Computers and Electronics in Agriculture
Applied Thermal Engineering
International Journal of Vehicle Design
Journal of the Energy Institute