Öğr.Gör.Dr. Mesut ŞENGİRGİN

mesutsengirgin İsim : Mesut ŞENGİRGİN
Ünvan : Öğr.Gör.Dr.
e-mail : smesut@uludag.edu.tr
Tel : (0224) 294 1987
Oda Numarası : 123
URL :  http://www.uludag.edu.tr/~smesut
Uzmanlık Alanları : Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerin Modellenmesi ve Denetimi, Sistem Modelleme ve Benzetim (MATLAB®/Simulink) Isıtma Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) Sistemlerinin Modellenmesi ve Denetimi
Eğitim :
Lisans: 1984-1989,Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bursa
Y.Lisans: 1989-1992, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Makine, Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa
Doktora: 1992-2000, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Makine, Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa
Bilimsel Faaliyetler :
1991-1997 : Araştırma Görevlisi: U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
1997-        : Öğretim Görevlisi: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak., Makine Mühendisliği Bölümü
Verdiği Lisans Dersleri :
Otomatik Kontrol
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
Ölçme ve Otomatik Kontrol
Elektrohidrolik Denetim Sistemleri
Yayınlar :
Ulusal Makaleler :
 1. Şengirgin, M. “Isıtma, Havalandırma ve Klima Sistemlerinde Denetimin Dünü ve Bugünü”. Türk Tesisat Mühendisleri Dergisi, Sayı 23, sayfa 21-28, Ocak-Şubat-2003.
 2. Şengirgin, M., Yüksel, İ. “İki Kademeli Elektrohidrolik Bir Hızlı Anahtarlama Valfinin Karakteristiklerinin İncelenmesi”, U.Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, s. 157-164, 2003.
 3. Şengirgin, M., Yüksel, İ. “Hızlı Anahtarlama Elemanlı Bir İki Kademeli Elekrohidrolik Valf İle Gerçek Zamanda Konum Denetimini İncelenmesi”, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, s. 53-60 Mayıs 2003.
 4. Şengirgin, M., Pulat, E. “Tek Bölgeli Bir Isıtma-Havalandırma Sisteminin Modellenmesi Ve Simülasyonu Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:11, Sayı:3, sayfa 407-415, 2005.
 Ulusal Kongreler :
 1. Yüksel, İ., Şengirgin, M., “Hidrolik Sistemlerin Dinamik Davranışına Etki Eden Parametrelerin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi”, 6. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, s.213-222, Trabzon, 1993.
 2. Yüksel, İ., Şengirgin, M., Önbaş, H.İ.,”Elektrohidrolik Valflerin DGM Tekniği ile Sürülmesinin Teorik ve Deneysel Araştırılması”, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı TOK’94, s.325-338, İstanbul, 1994.
 3. Şengirgin, M., Yüksel, İ., Şefkat G., Şahin, T. “Kapasitif Algılayıcıların Tasarımı ve Denetim Sistemlerindeki Yeri”, III. Balıkesir Müh.-Mim. Sempozyumu, s. 38-46,Balıkesir, 1995.
 4. Şefkat, G., Yüksel, İ, Şengirgin, M., “Elektromekanik Gergi Denetim Sistemi”, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı TOK’96, s.83-92, İstanbul, 1996.
 5. Şengirgin, M., Yüksel, İ., Şefkat G., Önbaş, H.İ., ” DGM Tekniği İle Servovalf Kumandalı Hidrolik Sistemlerde Mikrodeneticili Konum Kontrolü”, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı TOK’96, s.245-253, İstanbul, 1996.
 6. Yüksel, İ., Şengirgin, M., Şefkat G. “Investigated of Electrohydraulic Disc Valve Drived with PWM Technique”, Türk-Alman Sempozyumları, s.159, Bursa,1998.
 7. Şengirgin, M., Yüksel, İ.ve Şefkat G., “DGM Tekniği İle Hidrolik Servomekanizmalarda Konum Kontrolunun Bilgisayar Simulasyonu”, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı TOK’98, s.235-240, İstanbul, 1998.
 8. Şengirgin, M., Yüksel, İ., Erzan, E. Şefkat, G. ve Şiren, M.N. “Pasif ve Yarı Aktif Süspansiyon Sistemlerinin Titreşim Yalıtım Performansının İncelenmesi”, 9. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, UMTİK’2000, s.213-222, Ankara, 2000.
 9. Şengirgin, M., Yüksel, İ., Şefkat, G. “Mekatronik Yaklaşım İle Elektrohidrolik Disk Valflerin Tasarımı ve DGM Tekniği İle Sürülmesinin İncelenmesi”, 9. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, UMTİK’2000, s.267-276, Ankara, 2000.
 10. Şefkat, G., Yüksel, İ., Şengirgin, M. ve Şiren, M.N. “Pasif ve Yarı Aktif Süspansiyon Sistemlerinde Sistem Parametrelerinin Etkileri”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK’2000, s.227-234, ANKARA, 2000.
 11. Şengirgin, M., Yüksel, İ., “Elektrohidrolik Disk Valf İle Gerçek Zamanda Konum Denetimi”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2001, s.149-154, Uludağ-BURSA, 2001.
 12. Şengirgin, M., Yüksel, İ., “Kuvvet Geribeslemeli Bir Test Düzeneğinin Tasarımı, Analizi ve Sistem Elemanlarının Seçimi”, II. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, s:255-262, İzmir, 2001.
 13. Yüksel, İ., Şengirgin, M., “ Elektrohidrolik Valflerin Gelişimi ve Karakteristiklerinin İncelenmesi”, II. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, s:265-280, İzmir, 2001.
 14. Şengirgin, M.,“Elektrohidrolik Valf Denetimli Motor Sisteminde Açısal Hız Denetimi”, III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, s:391-399, İzmir, 2003.
 15. Çavdar, K., Şengirgin, M., “Hidrolik Güç Ünitesi Ses Yalıtımı İçin Teorik ve Deneysel Çalışma”, III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, s:3-11 İzmir, 2003.
Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :
TMMOB Makine Mühendisleri Odası
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunları Derneği