Arş. Gör. Dr. Betül GÜLÇİMEN ÇAKAN

betulgulcimen İsim : Betül Gülçimen Çakan
Ünvan : Arş. Gör. Dr.
e-mail : bgulcimen@uludag.edu.tr
Tel : +90 224 2942003
Oda Numarası : DM118
URL :
Uzmanlık Alanları : Sonlu Elemenlar Yöntemi, Malzemelerin Mekanik Davranışı, Kırılma Mekaniği, Sürünme, Minyatür Test Yöntemleri, Biyomekanik
Eğitim :
2008 –   2013     Doktora Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine  Mühendisliği Bölümü  

2005 –   2008     Yüksek Lisans Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine  Mühendisliği                                        Bölümü

2001 – 2005       Lisans  Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

1994  – 2001      Lise Bursa Anadolu Lisesi, Bursa

İş Deneyimi:
2013 – Devam         Araştırma Görevlisi: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine                                                                   Mühendisliği Bölümü, Mekanik Anabilim Dalı

 2012-2013              Ziyaretçi Araştırmacı: Avrupa Komisyonu Birleşik Araştırma Merkezi Enerji ve                                                        Transport Enstitü’sü (JRC-IET, Hollanda) Nükleer Reaktörlerin Yapısal                                                                        Bütünlüğünün Değerlendirilmesi ve Bilgi Yönetimi Bölümü

 2011-2012              Araştırma Görevlisi: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,                                                                 Makine Mühendisliği Bölümü, Mekanik Anabilim Dalı

 2010 – 2011           Bursiyer: Avrupa Komisyonu Birleşik Araştırma Merkezi Enerji Enstitü’sü                                                                   (JRC-IE, Hollanda) Gelecek Nesil Nükleer Reaktörlerin Güvenliği Bölümü

 2006 -2010             Araştırma Görevlisi: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,                                                                 Makine Mühendisliği Bölümü, Mekanik Anabilim Dalı

Yayınlar :
Uluslararası Makaleler :
 Durmuş, A., Güden M., Gülçimen, B., Ülkü, S., Musa, E. 2011. Experimental investigations on the ballistic impact performances of cold rolled sheet metals. Mater. Design, 32: 1356–1366.

Turba, K., Gülçimen, B., Li, Y.Z., Blagoeva D., Hähner P., Hurst R.C. 2011. Introduction of a new notched specimen geometry to determine fracture properties by small punch testing. Eng. Fract. Mech., 78: 2826–2833.

Gülçimen, B., Durmuş, A., Ülkü, S., Hurst, R.C., Turba, K., Hähner, P. 2013. Mechanical characterisation of a P91 weldment by means of small punch fracture testing. Int. J. Pres. Ves. Piping , 105-106:28-35.

Gülçimen B., Hähner, P.2013. Determination of creep properties of a P91 weldment by small punch testing and a new evaluation approach. Mater. Sci. Eng. A, 588: 125-131.

C. Soyarslan, B.Gülçimen , S.Bargmann, P.Hähner. Modeling of fracture in small punch tests for small-and large-scale yielding conditions at various temperatures. International Journal of Mechanical Sciences. 106(2016)266–285.

Ulusal Makaleler :
 Gülçimen, B., Ülkü, S. 2009. İnsan ayağı biyomekaniğinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2): 27-33.

Gülçimen, B., Özcan, R., Ülkü, S. 2011. İnsan ayağı biyomekaniğinin sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8, (4): 1-10.

Betül GÜLÇİMEN ÇAKAN, Ali DURMUŞ.  2016. Minyatür mekanik test yöntemi small punch testi ile ısı tesiri altında kalan bölgenin sürünme özelliklerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21 (1): 111-118.

Kongre ve Bildiriler :
Uluslararası

Gülçimen, B., Durmuş, A., Ülkü, S., Hurst, R.C., Turba, K., Hähner, P. Determination of low temperature mechanical behaviour of the heat affected zone of a P91 steel weld using the small punch test technique. 2nd International Conference on determination of mechanical properties of materials by small punch and other miniature testing techniques. S:89-97. 2-4 Ekim 2012, Ostrava, Çek Cumhuriyeti.

B. Deliktaş, B. Gülçimen Çakan,  P. Hӓhner. Thermoplasticity coupled creep damage  model for predicting behavior of P91 steel during Small Punch creep testing. 3rd International Workshop on Physics Based Material Models and Experimental Observations, Çeşme, Turkey, June 2-4, 2014.

Stefan Holmström, Peter Hähner, Stefan Ripplinger, Burkhard Fischer, Jean-Marc Lapetite, Matthias Bruchhausen, Mohita Gupta, Roger Hurst, Krystof Turba, Betül Gülçimen. Tensile, embrittlement and creep property determination with improved small punch testing equipment and assessment methods. 3rd International Conference Small Sample Test Techniques (SSTT) Conference, September 23-25 2014, Austria.

Projeler
 Uludağ Üniversitesi BAP Projesi (2008): Araştırmacı, Ostemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Kırılma Tokluklarının Araştırılması.

Uludağ Üniversitesi BAP Projesi (2013-2015): Araştırmacı, Sürünme Testinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Simülasyonu ve Deneysel Parametrelerin Optimizasyonu (Proje No: KUAP(M)-2013/48).

Tübitak 1501 Projesi (2016-danışman): Yeni Nesil Malzeme ve Yöntemler Kullanarak Yeni Güvenlik Regülasyonlarına Uygun Daha Hafif Araç Gövdesi Gelistirme.